Autorius: Tatjana,rackauskiene

4-5 amžiaus vaikų sudominimo susidraugauti su knygomis būdai.

Results100
Gerbiami Pedagogai, Esu VDU Švietimo akademijos, ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos VI kurso  studentė T. Račkauskienė.  Atlieku tyrimą, kuriuo siekiu atskleisti kokius metodus ir būdus savo darbe, taiko pedagogai, siekdami sudominti vaikus knygomis. Maloniai kviečiu atsakyti į šioje anketoje pateiktus klausimus. Apklausa yra anoniminė, tad gautų duomenų konfidencialumas garantuojamas. Šios apklausos rezultatai bus statistiškai apibendrinti ir naudojami tik moksliniams tikslams. Jūsų atsakymai yra labai svarbūs šio tyrimo rezultatams, todėl prašau nuoširdžiai atsakyti į pateiktus klausimus, remiantis savo patirtimi. Nuoširdžiai dėkoju!