Autorius: SantaElena

Klausimynas tėvams: Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, svarbiausi socialiniai buitiniai įgūdžiai ir gebėjimai.

Results12
Gerbiami tėveliai, esu Vilniaus universiteto, Šiaulių akademijos, specialiosios pedagogikos ir logopedijos IV kurso studentė Santa Norbutė. Atlieku tyrimą apie vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, gyvenimiškų įgūdžių ugdymą. Prašau Jūsų užpildyti anketą, nurodant balus ( 1- nesvarbu, 2 - nelabai svarbu, 3 - svarbu, 4 - labai svarbu). Tyrimo duomenys bus panaudoti ir apibendrinti tik studijų tikslais, baigiamajame darbe ir niekur kitur nepublikuojami. Anketa yra anoniminė. Gautų duomenų konfidencialumas garantuojamas. Ačiū už Jūsų skirtą laiką.