Autorius: LauraSket

Nuotolinio darbo įtaka darbuotojų įsitraukimui į organizacijos veiklą.

Results222
Gerb.Respondente, Esu Vilnius Tech universiteto, Verslo vadybos fakulteto, Verslo administravimo (MBA) magistro studijų programos studentė ir atlieku tyrimą, kurio tikslas išanalizuoti nuotolinio darbo įtakos poveikį, darbuotojų įsitraukimui į organizacijos veiklą. Klausimynas skirtas asmenims dirbusiems ar dirbantiems nuotoliniu būdu. Visi šios anketos pagalba gauti duomenys išliks anonimiški, konfidencialūs ir bus naudojami tik tyrimo tikslais, magistro baigiamosios praktikos darbui parengti. Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų skirtą laiką bei atsakymus!