Autorius: LED

LED technology usage for lighting

High energy consumption, climate change, environment pollution - these are the problems which are relevant to all the countries in the world. New technology solutions help to overcome these problems. One of these solutions is the usage of light emitting diodes for lighting. We would appreciate if you would share your experience in the usage of new lighting solutions with us.

LED technologijos taikymas apšvietimui

Didelės elektros energijos sąnaudos, klimato atšilimas, aplinkos tarša - tai problemos, kurios aktualios visoms Europos ir pasaulio šalims. Naujų technologinių sprendimų ieškojimas ir pasiekimų taikymas padeda spręsti šias pasauliui aktualias problemas. Vienas tokių sprendimų šviesos diodų (angl. Light emitting diodes - LED)taikymas apšvietimui. Mes būsime dėkingi Jums, jei Jūs pasidalinsite savo patirtimi apie naujų apšvietimo technologijų naudojimą