Autorius: Justina,Bankauskiene

Šešėlinė ekonomika, Lietuvos darbo rinkoje, vertinimas

Results474
Gerb., respondente,Esu Mykolo Romerio universiteto, ekonomikos programos, V kurso studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą ,,Šešėlinės ekonomikos Lietuvos darbo rinkoje vertinimas“ . Tyrimo tikslas – įvertinus šešėlinės ekonomikos veiksnių poveikį Lietuvos darbo rinkai, suformuoti šešėlinės darbo rinkos mažinimo priemones.Naudojamos sąvokos:Darbo rinkos šešėlis – tai su darbo santykiais susijusi ekonominė veikla, kuri vykdoma nesilaikant galiojančių įstatymų, siekiant išvengti mokesčių bei kitų reglamentų.Iš anksto dėkoju, už atsakymus,Pagarbiai,Justina Bankauskienė