Autorius: JustinBlack

Kauno miesto kultūrinio turizmo išteklių pritaikymo galimybes.

Gerb. Respondente,Panevėžio kolegijos Turizmo ir laisvalaikio vadybos 4 kurso studentas vykdo tyrimą, kuriotikslas – ištirti Kauno miesto kultūrinio turizmo išteklių pritaikymo galimybes.Apklausos duomenys bus panaudoti rašant baigiamąjį profesinio bakalauro darbą.Prašau sąžiningai atsakyti į kiekvieną klausimą bei užpildyti visą anketą , nes tai padidinstyrimo rezultatų tikslumą. Anketa yra anoniminė. Todėl galite atsakinėti atvirai.

Turistų pritraukimo į Pakruojo miestą galimybės

Gerbiamas Respondente,Vykdomas tyrimas, kurį atlieka Panevėžio kolegijos trečio kurso studentas. Tyrimo tikslas – ištirti Pakruojo miesto turistų traukos objektų galimybes. Klausimyno tikslas – sužinoti kiek turistų apsilanko Pakruojo krašte ir ko reikia norint pritraukti didesnį žmonių srautą į šį miestą. Maloniai prašome atsakyti į klausimyne pateiktus klausimus. Gauti rezultatai bus panaudoti kursiniame darbe rašant išvadas ir siūlymus, kaip pritraukti turistus į Pakruojo miestą. Apklausa yra anoniminė, todėl garantuojamas pateiktos informacijos konfidencialumas.

Turistų pritraukimo į Pakruojo miestą galimybės

Gerbiamas Respondente,Vykdomas tyrimas, kurį atlieka Panevėžio kolegijos trečio kurso studentas. Tyrimo tikslas – ištirti Pakruojo miesto turistų traukos objektų galimybes. Klausimyno tikslas – sužinoti kiek turistų apsilanko Pakruojo krašte ir ko reikia norint pritraukti didesnį žmonių srautą į šį miestą. Maloniai prašome atsakyti į klausimyne pateiktus klausimus. Gauti rezultatai bus panaudoti kursiniame darbe rašant išvadas ir siūlymus, kaip pritraukti turistus į Pakruojo miestą. Apklausa yra anoniminė, todėl garantuojamas pateiktos informacijos konfidencialumas.

Panevėžio miesto gyventojų bendrasis pasitenkinimas mieste vykstančiais renginiais.

Esu Panevėžio kolegijos socialinių mokslų fakulteto, turizmo ir laisvalaikio vadybos antro kurso studentas. Rašau dėl praktikos ataskaitos, kurios tikslas – atlikti gyventojų pasitenkinimo miesto renginiais tyrimą ir numatyti jų pasitenkinimo paslaugomis didinimo galimybes.Anketa anoniminė, o Jūsų respondente, nuomonė – labai svarbi. Pateikti atsakymai bus naudojami tik praktikos darbo tikslams. Iš anksto nuoširdžiai dėkoju!