Autorius: JovitaViselgaite

PASTATŲ KADASTRINIAI MATAVIMAI

Results25
Laba diena,Esu VDU Žemės ūkio akademijos Žemėtvarkos magistro studijų paskutinio kurso studentė. Rašau magistro baigiamąjį darbą apie pastatų kadastrinius matavimus ir man svarbi Jūsų nuomenė.Noriu išgirsti Jūsų, kaip šios srities specialistų, nuomonę įvairiais klausimais, susijusiais su pastatų kadastriniais matavimais. Anketa yra anoniminė, tyrimui bus naudojami tik apibendrinti duomenys. Ačiū

ŽMONIŲ POŽIŪRIS Į TRADICINĮ IR NETRADICINĮ PALAIKŲ LAIDOJIMĄ

Kolumbariumas (lot.columbarium,) – urnų su mirusiojo palaikais laikymo patalpa, statinys ar salė. Dažniausiai statomas prie krematoriumų ir kapinėse.   Tyrimo tikslas: išsiaiškinti žmonių požiūrį į palaikų laidojimo ir kapinių rengimo bei priežiūros tradicijas Lietuvoje. Tyrimą atlieka Aleksandro Stulginskio universiteto IV kurso studentė. Atsakant į klausimus prašome remtis savo nuomone ir žiniomis. Anketos rezultatai bus naudojami Bakalauro baigiamajame darbe. Pažymėkite tik vieną Jums tinkantį atsakymų variantą.  Anketa anoniminė.