Autorius: Ivanova

The Meaning and the Necessity of Theatre Students' Conferences

The results of the questionnaire seek to explore the meaning and necessity of Theatre students' conferences. The aim is to investigate whether (international) conferences are treated as a learning tool and as an opportunity for improvement. The results will be used in the Lithuanian Music and Theatre  Academy, Department of Theatre and Film, Arts Management,Theatre Management first year MA student Viktorija Ivanova's term paper writing.Your opinion is very important as well as the answers!The questionnaire is anonymous. It will only summarize the published survey data.

Konferencijų, skirtų teatrologijos studentams, reikšmė ir reikalingumas

  Šios anketos rezultatais siekiama ištirti konferencijų, skirtų teatrologijos ir teatro studijų studentams, reikšmę bei reikalingumą. Siekiama ištirti, ar ir kiek tokia praktika artima - šiuo atveju - Lietuvoje studijuojantiems studentams, ar (tarptautinės) konferencijos traktuojamos kaip mokymosi priemonė ir galimybė tobulėti studentams. Tyrimo rezultatai bus panaudoti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, teatro ir kino fakulteto, meno vadybos skyriaus, teatro vadybos I kurso magistro studijų studentės Viktorijos Ivanovos kursinio darbo rašymui.  Jūsų nuomonė ir atsakymai labai svarbūs! Klausimynas yra anoniminis, nereikia rašyti nei vardo, nei pavardės. Bus skelbiami tik apibendrinti tyrimo duomenys.