Autorius: GabrieleBuj

Mokslinių tyrimų etikos pažeidimai

Esu trečio kurso studentė Gabrielė Bujokaitė. Studijuoju Vilniaus universitete ir šiuo metu rengiu darbą apie mokslinių tyrimų etikos pažeidimus studijų procese. Šia anketa siekiu atskleisti, kokie pažeidimai dažniausi Lietuvos studentų tarpe, ir kokios priežastys neetiško elgesio. Mokslinių tyrimų etika - tai principų ar vertybių taikymas įvairiose su moksliniais tyrimais susijusiose veiklose. Šie principai įvardyti įvairiuose etikos kodeksuose, ar kituose dokumentuose, o jų laikymasį prižiūri tam tikros etikos komisijos. Anketos pildymo trukmė - 5 min. Apklausa yra ANONIMINĖ. 

COVID-19 keliamos kliūtys VU studentų mokymosi procese

Sveiki, esame Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto antro kurso verslo informacijos vadybos studentai. Atliekame tyrimą apie COVID-19 keliamas kliūtis Vilniaus Universiteto studentų mokymosi procese.Respondentai yra VU bakalauro ir magistro studijų studentai. Apklausos gali užtrukti iki 10 min. ir ji yra anoniminė