Autorius: Dovilegus

Tyrimas apie užsienio kalbas

Results45
Tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti atsitiktinų paauglių užsienio kalbų gebėjimus. Anketų rezultatai bus naudojami konferencijoje "Kalbos atveria duris".