Autorius: DociusD

Emocinė parama vyrams

**Anketa SKIRTA VYRAMS**   Sveiki, atstovauju Pagalbos vyrams linijai "Nelik vienas", kuri teikia emocinę paramą vyrams.Atliekamas trumpas tyrimas, kurio tikslas - išsiaiškinti emocinės paramos poreikį bei labiausiai tinkamą emocinės paramos per nuotolį metodą. Tyrimo metu gauti duomenys bus apibendrinti ir panaudoti vystant emocinės paramos linijos veiklą. Atliekamas tyrimas anonimiškas, anketos rezultatai viešai nepublikuojami. Anketoje nėra „teisingų“ ar „neteisingų“ atsakymų, tyrėjui svarbi Jūsų nuomonė, kuriai sugaišite tik 3-5 minutes. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus ir anketai pildyti skirtą laiką!