Autorius: Deiviidas

MARIJAMPOLĖS SPORTO MOKYKLŲ ĮVAIZDŽIO, TYRIMAS

Results66
Gerb. respondente, užpildydamas šią anketą padėsite, Kauno Kolegijos studentui, ištirti Marijampolės sporto mokyklų įvaizdį. Šios anketos duomenys bus apibendrinti ir panaudoti rašant bakalauro darbą. Anketa anoniminė. Ačiū už Jūsų laiką.