Autorius: AudriusBu

Rizikos veiksnių tyrimas projektuose

Results2
Šios anketos pagalba surinkti duomenys bus naudojami magistriniam darbui rašyti. Magistrinio darbo tema „ Rizikos veiksnių, darančių įtaka statybos projekto išlaidoms analizė“. Visa informacija pateikta liks konfidenciali.