Autorius: Anonimek

LIETUVOS KAIP ŠALIES TURIZMUI VERTINIMAS

Results4
Gerb. Respondentai, maloniai prašau užpildyti klausimyną,kurio tikslas atlikti Lietuvos, kaip šalies turizmui, vertinimą bei suformuluoti iš to išplaukiančias išvadas. Tyrimas yra anoniminis. Surinkta informacija bus naudojama diplominio darbo kūrimui. Iš anksto dėkoju už pagalbą ir Jūsų laiką.

Dyskryminacja kobiet na litewskim rynku pracy

Results26
Szanowni Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii kobiet w temacie dyskryminacji kobiet na litewskim rynku pracy. Ankieta jest anonimowa. Zebrane informacje posłużą do napisania pracy dyplomowej. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.