Žymė: visuomenė0

Moterų diskriminacija darbe ir šeimoje

KTU Socialinių mokslų fakulteto studentai atlieka tyrimą tema „Moterų diskriminacija darbe ir šeimoje“. Šia anketa siekiama išsiaiškinti ar moterys šiandien vis dar yra diskriminuojamos darbo rinkoje ir šeimyniniame gyvenime. Respondentų anonimiškumas garantuojamas.

Žinių ekonomika

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studentė - magistrantė atlieka tyrimą žinių ekonomikos bei informacinių ir ryšių technologijų tema. Žinių ekonomikos, kaip informacinių ir ryšių technologijų panaudojimo galimybių, tema yra aktuali siekiant skatinti inovacijas naujų darbo vietų sukūrimui, skatinti darbo našumui, modernizuoti viešąsias paslaugas ir suteikti galimybę kiekvienam dalyvauti globalioje informacinėje visuomenėje.

Darbo vietos stabilumas bei atleidimas iš darbo

Anketa skirta išsiaiškinti esamą situaciją darbo rinkoje - ar darbuotojai jaučiasi ramūs dėl savo darbo vietų, taip pat atleidimų iš darbo (ypač neteisėtų) atvejus. Anketos atsakymai bus panaudoti magistro baigiamajame darbe.

Kaip sekėsi prisitaikyti prie naujų gyvenimo salygų?

Gerb. Respondente, Kviečiame jus dalyvauti šiame tyrime, kurio tikslas būtų išsiaiškinti kaip išvykusiems svetur sekasi prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų. Ši anketa anoniminė, o apibendrinti rezultatai bus panaudoti individualiame sociologijos darbe. Prašau atsakyti i žemiau pateiktus klausimus. Pagarbiai, anketos autorė.

Reklaminės kampanijos "Augink atsakingai"poveikis visuomenei

Gerb.respondentai noriu išsiaiškinti koks reklaminės kampanijos "Augink atsakingai" poveikis visuomenei. Jūsų atsakymai bus panaudoti diplominiam darbe.Prieš pildydami pažiūrėkitę reklamą www.youtube.com ir parasyti Augink atsakingai. Dėkui už atsakymus,Jūsų nuomonė man labai svarbi.

AR VALSTYBINĖ ŠEIMOS POLITIKOS KONCEPCIJA REIKALINGA?

Esu 4 kurso studentė, rašau diplominį darba apie LR šeimos problemas ir Valstybinę šeimos politikos koncepciją, priimtą ne per seniausiai Lietuvoje. Reikia apie 105 respondentų nuomonių, kad galėčiau padaryti tyrimą.Bučiau dėkinga, jeigu užpildumėte šį trumpą klausimyną.

Vartotojų nuomonė apie įmonės „Bigbank“ teikiamą greito kredito paslaugą ir jos kokybę

Šiandieniniame mūsų gyvenime greito kredito suteikimas yra aktuali tema daugeliui iš mūsų. Esant tokiai ekonominei situacijai, kuomet kiekvienam iš mūsų gali tekti susidurti su kredito suteikimo įmone, tikslinga atlikti tyrimą, kuriuo remiantis būtų galima daryti išsamias išvadas apie greito kredito suteikimo paslaugą. Šio tyrimo tikslas – ištirti esamų ir potencialių vartotojų nuomonę apie įmonės „Bigbank“ teikiamą paslaugą ir jos kokybę. Atliekant tyrimą norima išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie šią paslaugą. Anketa yra anoniminė, todėl tikimės, kad Jūsų nuoširdūs atsakymai padės gauti efektyvius ir teisingus tyrimo rezultatus.