Žymė: videoreklama

Įmonės įvaizdžio formavimo ir skatinimo veiksmingumas.

Gerb. Respondente,Esu Artur Gulbicki, Vilniaus Socialinių mokslų kolegijos, kūrybos ir pramogų industrijų, 3 kurso studentas. Šiuo metu atliekų bakalaurinio darbo tyrimą, kurio tikslas yraišsiaiškinti įmonės įvaizdžio formavimo ir skatinimo veiksmingumą, tad Jūsų nuomonėman yra labai svarbi. Tyrimas atliekamas laikantis griežtų etikos principų, todėl tyrimeužtikrinamas Jūsų anonimiškumas, o surinkti duomenys bus apibendrintai panaudoti tyrime.Iš anksto dėkoju už Jūsų skirtą brangų laiką!

LIETUVOS GYVENTOJŲ POŽIŪRIS Į VIDEOREKLAMĄ

Vilniaus Technologijų ir Dizaino kolegijos Fotografijos technologijų katedros studentai atlieką tyrimą, kurio tikslas – nustatyti Lietuvos gyventojų požiūrį  į videoreklamą ir jos paveikumą. Ši anketa – anoniminė. Surinkti duomenys bus panaudoti tik šio tyrimo tikslams.