Žymė: vertinimas

VU SA nauda | darbuotojų kompetencijos vertinimas, ugdymas, galimybės

99
Sveiki, esame ekonomikos studijų programos antro kurso studentai. Atliekame Mokslinių tyrimų pagrindų projektinio darbo "Darbuotojų kompetencija: vertinimas ir ugdymo galimybės organizacijoje" apklausą apie Vilniaus universiteto Studentų atstovybę ir jos teikiamą naudą. Prašome atidžiai atsakyti į visus pateiktus klausimus. Ačiū!

Asmeninių vartotojo charakteristikų poveikis socialinės atsakomybės vertinimui

231
  Esu VU Ekonomikos fakulteto II kurso magistrantūros studentė. Atlieku baigiamojo mokslo darbo kiekybinį tyrimą, kurio tikslas - nustatyti asmeninių vartotojo charakteristikų poveikį suvokiamai įmonių socialinės atsakomybės sričių svarbai. Šiai apklausai buvote pasirinktas atsitiktinai, visi duomenys yra konfidencialūs ir bus panaudoti tik apibendrintai galutinei duomenų analizei. Anketos pildymas užtruks apie 5 minutes.   Iš anksto dėkoju už pagalbą prisidedant prie mokslo tiriamojo darbo!

KTU įvaizdis visuomenėje

80
Sveiki, esu KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantė, atlieku tyrimą apie intelektinio kapitalo svarbą ir vertinimą Lietuvos universitetuose, kaip pavyzdį nagrinėjant KTU. Apklausos rezultatai padės atlikti tolesnį tyrimą siekiant pasiūlyti intelektinio kapitalo universitetuose vertinimo modelį bei studijų kokybės gerinimo idėjų. Apklausa anoniminė, duomenys bus pateikiami tik statistikai.

KTU studijų vertinimas (absolventams)

27
Sveiki, esu KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantė, atlieku tyrimą apie intelektinio kapitalo svarbą ir vertinimą Lietuvos universitetuose, kaip pavyzdį nagrinėjant KTU. Apklausos rezultatai padės atlikti tolesnį tyrimą siekiant pasiūlyti intelektinio kapitalo universitetuose vertinimo modelį bei studijų kokybės gerinimo idėjų. Apklausa anoniminė, duomenys bus pateikiami tik statistikai.

Sponsoringas

27
Sveiki! Esame Vilniaus Universiteto, Teisės fakulteto, 5 kurso studentai. Mes atliekame sociologinį tyrimą, kuriuo siekiame išsiaiškinti, ar tarp studentų yra paplitęs socialinis reiškinys, vadinamas sponsoringu, ir kaip studentai jį vertina. Mūsų tyrime „sponsoringu“ laikomas reiškinys, kai paprastai vyresnio amžiaus žmogus (sponsorius) už tam tikrą atlygį materialiai remia ar išlaiko jaunesnio amžiaus žmogų (sponsoruojamąjį), nors jų nesieja giminystės ar šeimos ryšys. Atsakinėdami į klausimus, Jums labiausiai tinkančio(-ių) atsakymo(-ų) variantą(-us) pažymėkite apibraukdami atitinkamą raidę, o ten, kur reikia, įrašykite savo atsakymą patys. Pildydami anketą sugaišite apie 5 minutes. Anketa yra anonimiška. Jūsų atsakymai bus panaudoti apibendrintoms statistinėms išvadoms parengti.

Menų fabriko „LOFTAS“ įvaizdžio formavimo vertinimas

158
  Sveiki, esu Vilniaus kolegijos kultūrinės veiklos vadybos diplomantė ir šiuo metu renku medžiagą savo diplominiam darbui. Vykdau tyrimą apie menų fabriko „LOFTAS“ įvaizdžio formavimą.  Ši anketa yra anoniminė, gauti duomenys bus panaudoti tik tyrimo tikslams pasiekti. Tad tikiuosi nuoširdžių Jūsų atsakymų, kurie padės objektyviai įvertinti tiriamą objektą. Ačiū už Jūsų atsakymus!

,,ETF studijų aplinkos studentų vertinimas"

Tyrimo tikslas apklausti ETF studentus apie Kauno Kolegijos, Ekonomikos ir Teisės fakulteto sudarytas sąlygas studentų mokymuisi . Prašau atsakyti į pateiktus klausimus . Anketą parengė AD-9 grupės studentės Roberta Rudnickaitė ir Evelina Kulvinskaitė. Ačiū už atsakymus.

IT panaudojimas e-versle

Šita anketa skirta mokslinio darbo rengimui. IT panaudojimas/ IT ir e.verslas. IT ir e. verslo plėtra. IT reikšmė e. versle. Dekojimai visiems, kurie sugaišo laiką. AČIŪ!