Žymė: verslas

Finansinės ateities planavimas pasitelkiant nevyriausybines organizacijas

I. Sužinoti dirbančių Vilniečių nuomonę: a. Apie tokio pobūdžio nevyriausybinių organizacijų veiklą b. Ar yra užtektinai informacijos apie šių organizacijų veiklą c. Kokiais būdais norėtų sužinoti informaciją II. Ar didelė dalis Vilniečių yra pasirašę alternatyvios pensijos sutartį? III. Ar Vilniečiai domisi alternatyviais pinigų kaupimo būdais? IV. Ar pasitiki nevyriausybinėmis organizacijomis, siūlančiomis alternatyvius pinigų kaupimo būdus? V. Kuri Vilniečių dalis labiau domisi alternatyviais kaupimo būdais: a. pagal lytį b. pagal amžiaus grupes c. pagal pajamas

Blogi pirkiniai

Sužinoti, ar dažnai pasitaiko parduotuvėse nekokybiškos prekės.

Seminarų verslo tematika nauda jaunimui

Apie 30 % studentų baigę studijas planuoja steigti nuosavą verslą, dar daugiau savo ateitį sieja su privačiu sektoriumi. Mūsų tyrimo tikslas – ar reikalingi šio socialinio sluoksnio žmonėms seminarai verslo tematika.

Švaros paslaugos

Šio tyrimo tikslas – sužinoti, kokia klientų nuomonė apie UAB „Roala“ teikiamas paslaugas.

Poreikių analizė

Šio tyrimo tikslas išsiaiškinti teisinių – administracinių paslaugų teikimo reikalingumą ir kokybę Vilniaus mieste. Tyrimo rezultatais remiantis bus daromos tik apibendrintos statistinės išvados. Gerb. Respondente, jūsų nuomonė ir pagalba labai reikalinga išvadų tikslumui ir patikimumui.Jūsų anonimiškumas ir duomenų konfidencialumas garantuojamas. Maloniai prašome sutikti atsakyti į mūsų klausimus.