Žymė: verslas

Studentų ir absolventų požiūrio į darbdavius tyrimas

Šia anketa siekiame išsiaiškinti Jūsų, kaip studento ar absolvento požiūrį į įvairias pasaulio bei Lietuvos įmones kaip potencialius darbdavius. Anketos metu prašysime pateikti tam tikrus demografinius duomenis, tačiau užtikriname Jūsų duomenų saugumą ir anonimiškumą. Duomenys bus naudojami tik apibendrinti ir tik mokslo tikslams.

Eco4Life: Pietų Baltijos regiono aplinkos ir gyvybės mokslų tinklo kūrimas skatinant bendradarbiavimą abipus sienų

Tarptautinis Eco4Life projektas siekia išnaudoti naujas galimybes, kurias siūlo biologiniais procesais ir ekonomikos dėsniais pagrįsta naujoji ekonomika - bioekonomika. Eco4Life projektas jungia tris partnerius Pietų Baltijos regione bei siekia prie tinklo prijungti vietinius tikslinių grupių atstovus, atsakingus už gyvybės mokslų verslumo augimą – mokslininkus, verslininkus, valdžios atstovus. Bus įsteigti tarptautinio Eco4Life tinklo regioniniai centrai, kurie palaikys tinklą, leidžiantį dalintis turimomis žiniomis ir informacija, apjungti regiono akademinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius bei kurti aplinkai naudingo verslo modelį. Jūsų atsakymai padėtų efektyviau kurti regioninį centrą ir jo paslaugas.

Kalėdos

Apklausa apie "Kalėdų karštinę" - perdėtai anksti išpuoštas parduotuves ir visa kita.

IT panaudojimas e-versle

Šita anketa skirta mokslinio darbo rengimui. IT panaudojimas/ IT ir e.verslas. IT ir e. verslo plėtra. IT reikšmė e. versle. Dekojimai visiems, kurie sugaišo laiką. AČIŪ!

Medelyno veikla Šiauliu rajone

Gerb. Respondente, esame Lietuvos žemės ūkio universiteto ketvirto kurso studentės ir atliekame tiriamąjį darbą apie medelyno veiklą ir jo prekiaujama produkcija, obuoliais ir vaismedžiais. Šios anketos tikslas yra išsiaiškinti perkamų obuolių ir vaismedžių paklausą, kad būtų galima kuo tiksliau vykdyti veiklą ir patenkinti Jūsų poreikius. Prašome atsakyti į visus anketos klausimus. Tinkamų atsakymų variantus apibraukite, kur reikia – įrašykite savo atsakymo variantą. Iš anksto dėkojame už atsakymus.