Žymė: verslas

Conflicts ruling in International Companies

The MA student from Lithuania of Kaunas Faculty of Humanities of Vilnius University conducts research into international culture management, based on G. Hofstede’s cultural classification model (power distance, uncertainty avoidance, individualism – collectivism, masculinity – femininity, longs term and short term orientation) which will help to identify conflicts in international companies. If you are interested, you can find more information about G. Hofstede and his research at www.geert-hofstede.com. The object of the thesis is Conflicts in International Companies. Please answers the questions below and share your opinion about this topic.

Konfliktų valdymas tarptautinėse kompanijose

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studentė - magistrantė atlieka tyrimą tarptautinės kultūros vadybos tema, remiantis G. Hofstede kultūrų klasifikavimo modeliu (galios distancija, neapibrėžtumo vengimas, individualizmas - kolektyvizmas, vyriškumas - moteriškumas, ilgalaikė - trumpalaikė orientacija), kuris padės atskleisti konfliktus tarptautinėse kompanijose. Informacija besidomintiems apie G.Hofstede ir jo tyrimą : www.geert-hofstede.com, www.mediabv.lt/res_zinpr_det. php?id=14189 . Darbo objektas – Konfliktai tarptautinėse kompanijose. Maloniai prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus.

AAAccounting factors that influence the level of activity among investors

I am a student at Kaunas University of Technology. Currently I am seeking a masters degree in audit and accounting and the following questionnaire is part of my dissertation. The aim of the research is to determine the economic and accounting factors that influence the level of activity among investors.

E - komercijos perspektyva x įmonėje

Rašau diplominį darbą, ir būčiau lb dėkinga jei atsakymumėt i pateiktus klausimus. Siekdami geriau pažinti e - komercijos perspektyvą, mes atliekame apklausą. Ši anketa yra anonimiška, mes garantuojame visišką duomenų konfidensialumą - visi atsakymai bus analizuojami ir apibendrintai pateikiami diplominiam darbe.

Verslo literatūra

Anketa skirta išsiaiškinti, kokią profesinę,verslo literatūrą skaito verslininkai, įmonių darbuotojai, studentai, kokie yra jų vertinimai ir ko šioje rinkoje Lietuvoje dar trūksta bei reikia tobulinti. Jei niekada neskaitote verslo literatūros, į klausimus neatsakinėkite. Ačiū.

"Senuku " prekybos tinklas

Anketa sudaryta norint ištirti asortimentą esanti "Senuku" prekybos tinkle. Duomenys bus naudojami rašant darbą, todėl labai svarbi yra jūsų nuomone.

Baldų rinka

Apklausos tikslas nustatyti įmonės plėtros galimybes Lietuvos rinkoje.

Kuris vardas patrauliausias?

Įdomu suzinoti kaip pardavėjo vardas įtakoja vartotojo pasirinkimą, jei tą pačią prekę parduoda keletas pardavėjų.