Žymė: už

Klientų pasitenkinimas VDNET kabelinės televizijos operatoriumi

Gerbiamas respondente, Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokyklos studentai atlieka tyrimą, vartotojų pasitenkinimas „VDNET“ kabeline televizija. Atidžiai susipažinkite su kiekvienu klausimu ir po to atsakykite, pažymėkite, Jūsų nuomone, tinkamiausią atsakymą. Garantuojame Jūsų anonimiškumą.

Arbatos įvaizdžio vertinimas (naudojimo situacijos)

Anketinė apklausa yra atliekama Vilniaus universiteto Tarptautinio Verslo mokyklos studenčių. Atliekame tyrimą, kuriuo siekiame sužinoti apie arbatos įvaizdį, bei jos naudojimo situacijas. Ši anketa anoniminė, todėl užtikriname dėl duomenų konfidencialumo.

Personalo skyriaus veiklos kaita ekonominio nuosmukio laikotarpiu

Gerb. Vadove, Šią anketą sudarė Vilniaus Universiteto ekonomikos fakulteto magistrantas, rašantis baigiamąjį darbą apie personalo tarnybą ir jos veiklos pokyčius ekonominio nuosmukio metu. Anketa yra anoniminė, gauti duomenys bus skirti magistrinio darbo rašymui. Būčiau dėkingas už Jūsų indėlį į mano tyrimą. Prašau pažymėkite pasirinktus atsakymus.Patogiausia būtų, kad anketą pildytų: personalo skyriaus vadovas, įmonės vadovas arba už personalą atsakingas darbuotojas. (jeigu turite kokių klausymų galite kreiptis [email protected]).

,,Maxima" parduotuvių įvaizdžio tyrimas

Esame Vilniaus kolegijos agroverslo vadybos studentai, rašantys kursinį darbą „Maxima” įvaizdis Lietuvoje. Tuo tikslu atliekame apklausą, kuria siekiame išsiaiškinti, kas lemia parduotuvės ,,Maxima’’ įvaizdį vartotojų akyse. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pasirinkti Jums labiausiai atitinkantį vieną atsakymą. Jei nerasite Jums reikiamo atsakymo, į laisvą eilutę įrašykite savąjį. Anketa yra anoniminė. Jūsų duomenų ir atsakymų konfidencialumas garantuojamas.

LYDERYSTĖ

Results94
Prašome Jūsų sudalyvauti tyrime, kuris yra skirtas lyderystės kūrimo problemai organizacijose nagrinėti. Anketa yra anoniminė, o jos rezultatai bus panaudoti tik apibendrintame pavidale, formuluojant pačią lyderystės kūrimo problemą. Dėkojame už atsakymus.

Šokiruojanti reklama ir jos poveikis vartotojams

Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti varotojų nuomones apie šokiruojančią reklamą ir jos poveikį visuomenei. Tyrimą organizuoja Tarptautinės Teisės ir Verslo Aukštosios Mokyklos studentė. Ši anketa yra anoniminė, gauti duomenys bus panaudoti tik tyrimo tikslams pasiekti. Jūsų, Gerbiamas Respondente, atsakymai į anketos klausimus bus labai vertingi atliekamam tyrimui. Tikiuosi nuoširdžių Jūsų atsakymų į pateiktus klausimus.