Žymė: turizmas

Kaimo turizmo plėtros įvertinimas

Šia anketa siekiama išsiaiškinti apie kaimo turizmo plėtrą. Šioje anketoje klausimai yra pateikti kaimo turizmo savininkams ir vartotojams (poilsiautojams). Labai ačiū už atsakymus.

kaimo turizmas ir pramogos gamtoje

anketos tikslas išsiaiškinti ir išanalizuoti (diplominiame darbe)kaip gamtinė aplinka gali būti pritaikyta ir išnaudota kaimo turizmo plėtrai. Gamtinių išteklių panudojimas turistų poreikių tenkinimui ir naujų paslaugų kūrimui kaimo turizmo industrijoje.