Žymė: turizmas

išvykstamasis turizmas

Gerb. respondentai, maloniai prašome atsakyti į anketoje pateiktus klausimus, kurie padės išsiaiškinti Jūsų poreikius keliauti, bei nustatyti kaip Jūs organizuojate keliones: patys ar visgi kreipiatės i kelionių agentūras ir kokios to priežastys. Anketa yra anoniminė, atsakymai bus naudojami tik apibendrinti, atlikti mokslinei analizei bei daryti išvadoms. Galite žymėti apvesdami kelis atsakymo variantus, o kur reikia įrašyti. Iš anksto dėkoju už sugaištą laiką atsakant į šios anketos klausimus.

Turizmo plėtros strategijos Vilniaus apskrities savivaldybėse

Gerb. Respondente, Mykolo Romerio universiteto studentė Toma Ulinskienė atlieka turizmo plėtros strategijų rengimo savivaldybėse tyrimą. Šia anketine apklausa bus siekiama išsiaiškinti savivaldos funkcijų, susijusių su planavimo dokumentų rengimu, tvirtinimu, įgyvendinimu bei priežiūra, tyrimą. Apklausos tikslas – įvertinti savivaldybių strateginio planavimo sistemą, nustatyti strateginio planavimo savivaldybės institucijose problemas ir atsižvelgus į tyrimo rezultatus pateikti išvadas bei rekomendacijas. Apklausa anoniminė. Apklausos duomenys bus panaudoti tik magistrinio darbo tyrimams atlikti. Dėkoju už pagalbą ir atsakymus.

Turizmo paslaugų sutartis

Užpildydami šią anketą, padėsite įvertinti turizmo agentūrų darbo kokybę bei išaiškinti galimus turizmo paslaugų teikimą Lietuvoje reglamentuojančių sutarčių (ar net teisės aktų) trūkumus. Į klausimus atsakykite remdamiesi savo patirtimi arba asmenine nuomone. Anketos duomenys bus panaudoti rašant mokslinį darbą. Ačiū.

Vandens parkų paslaugų analizė

Anketa suskirstyta į dvi dalis. Pirmoje dalyje siekiama išsiaiškinti žmonių, kurie kada nors lankėsi vandens pramogų parke, atsiliepimus. Kita dalis skirta išsiaiškinti, ko žmonės tikisi lankydamiesi vandens pramogų parkuose. Atsakymai bus panaudoti referato rašymui :)

Kelionės ir kelionių agentūros

Atliekame tyrimą, kurio tikslas yra ištirti pasitenkinimą kelionėmis. Klausimynas yra skirtas Lietuvos gyventojams. Gauti rezultatai bus panaudoti tiriamajam darbui rengti. Apklausa yra anoniminė, užtikrinamas duomenų konfidencialumas. Gerbiamasis (-oji), maloniai prašome atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Jūsų nuomonė yra labai svarbi.