Žymė: turizmas

Druskininkų miesto svetingumas

Gerbiami respondentai, Tyrimas atliekamas, siekiant nustatyti, ar Druskininkai yra svetingas kurortas, kokius privalumus ir trūkumus jame pastebi miesto lankytojai, kurias veiklos sritis vertėtų tobulinti. Surinkti duomenys bus apdorojami ir pateikiami apibendrinta forma savarankiškame marketingo tyrimų darbe. Apklausos dalyvių anonimiškumas garantuojamas. Mums svarbi Jūsų nuomonė! Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.

Kauno miesto svetingumo sektorius

Gerbiamas respondente, šią anketą sudarė Vilniaus Universiteto, Kauno Humanitarinio fakulteto, Vadybos ir administravimo III kurso studentai, siekdami parengti rekomendacijas Kauno turizmo tobulinimui, remiantis turistų pageidavimais. Anketa yra anoniminė. O surinkti ir apibendrinti duomenys bus panaudoti savarankiškam darbe. Nuoširdžiai dėkojam už geranorišką bendradarbiavimą.

išvykstamasis turizmas

Gerb. respondentai, maloniai prašome atsakyti į anketoje pateiktus klausimus, kurie padės išsiaiškinti Jūsų poreikius keliauti, bei nustatyti kaip Jūs organizuojate keliones: patys ar visgi kreipiatės i kelionių agentūras ir kokios to priežastys. Anketa yra anoniminė, atsakymai bus naudojami tik apibendrinti, atlikti mokslinei analizei bei daryti išvadoms. Galite žymėti apvesdami kelis atsakymo variantus, o kur reikia įrašyti. Iš anksto dėkoju už sugaištą laiką atsakant į šios anketos klausimus.

Turizmo plėtros strategijos Vilniaus apskrities savivaldybėse

Gerb. Respondente, Mykolo Romerio universiteto studentė Toma Ulinskienė atlieka turizmo plėtros strategijų rengimo savivaldybėse tyrimą. Šia anketine apklausa bus siekiama išsiaiškinti savivaldos funkcijų, susijusių su planavimo dokumentų rengimu, tvirtinimu, įgyvendinimu bei priežiūra, tyrimą. Apklausos tikslas – įvertinti savivaldybių strateginio planavimo sistemą, nustatyti strateginio planavimo savivaldybės institucijose problemas ir atsižvelgus į tyrimo rezultatus pateikti išvadas bei rekomendacijas. Apklausa anoniminė. Apklausos duomenys bus panaudoti tik magistrinio darbo tyrimams atlikti. Dėkoju už pagalbą ir atsakymus.