Žymė: socialinis

NUSIKALTIMŲ AUKŲ TEISINĖS GINTIES SOCIALINIS VEIKSMINGUMAS

Results103
Esu Mykolo Romerio magistratūros antro kurso studentė ir vykdau apklausą, Jūsų atsakymai labai padės man rašant mano magistrinį darbą – NUSIKALTIMŲ AUKŲ TEISINĖS GINTIES SOCIALINIS VEIKSMINGUMAS. Šio tyrimo kurios tikslai – išsiaiškinti visuomenės nuomonę apie situaciją Lietuvos teisinėje sistemoje, piliečių pasitikėjimą Lietuvos teisine sistema ir jos socialiniu veiksmingumu bei nusikaltimų aukų teisinės ginties socialinio veiksmingumo problemas Lietuvoje. Jūsų atsakymai ir anketoje pareikšta Jūsų nuomonė nebus viešai skelbiama. Prieš atsakydami į klausimus atidžiai perskaitykite visus atsakymo variantus ir pažymėkite tą atsakymą, kuris atitinka Jūsų nuomonę. Anketoje nėra teisingų arba neteisingų atsakymų. Jums tiesiog reikėtų pažymėti atsakymą, tiksliausiai atspindintį jūsų nuomonę. Norėdami pažymėti atsakymą tiesiog pažymėkite langelius. Anonimiškumas garantuojamas.

Socialinių darbuotojų kompetencijos stiprinimo kryptys

Results33
Tikslas - nustatyti Kauno miesto seniūnijų socialinių darbuotojų profesinių kompetencijų būklę, trūkumo sritis bei kompetencijų stiprinimo sąlygas. Maloniai prašau Jūsų atsakyti į tyrimo anketą, Jūsų nuoširdūs atsakymai labai pagelbės tyrimui. Tyrimo anketa yra anonimiška, tyrimo rezultatai naudojami tik moksliniais tikslais.

Socialinių darbuotojų kompetencijos stiprinimo kryptys

Results33
Tikslas - nustatyti Kauno miesto seniūnijų socialinių darbuotojų profesinių kompetencijų būklę, trūkumo sritis bei kompetencijų stiprinimo sąlygas. Maloniai prašau Jūsų atsakyti į tyrimo anketą, Jūsų nuoširdūs atsakymai labai pagelbės tyrimui. Tyrimo anketa yra anonimiška, tyrimo rezultatai naudojami tik moksliniais tikslais.

Socialinių Tinklapių pavojai

Sveiki, esu KTU studentė Marija Kielaitė, rengiu apklausą socialiniam tyrimui : "Socialinių tinklapių pavojai", Ar galėtum skirti kelias minutes savo laisvo laiko ir atsakyti į keletą nesudėtingų klausimų. _________________________________________________________ Užtikrinu informacijos konfidencialumą ir anonimiškumą !:)

Reklamos televizijoje vertinimas socialiniu aspektu

Results125
Tyrimą atlieka Vytauto Didžiojo universiteto, vadybos studijų programos 3 kurso studentės. Ši apklausa skirta išsiaiškinti vartotojo požiūrį į televizijoje rodomą reklamą, jos poveikį televizijos žiūrovui. Labai svarbu, jog atsakytumėte į visus anketos klausimus. Anketa yra ANONIMINĖ. Rezulatatai bus panaudoti kursiniame darbe ir pateikti tik apibendrintai.