Žymė: savivalda

VIETOS GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS ŠILUTĖS IR TAURAGĖS RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE TVARKANT VIETOS REIKALUS SOCIALINĖS PARAMOS SRITYJE

Gerb. Respondente,Mykolo Romerio universiteto, Viešojo administravimo studijų programos studentė Dalia Juknienė atlieką tyrimą tema „Vietos gyventojų dalyvavimas Šilutės ir Tauragės rajonų savivaldybėse tvarkant vietos reikalus socialinės paramos srityje“. Šio tyrimo  tikslas - palyginti Šilutės ir Tauragės rajonų savivaldybių gyventojų dalyvavimą tvarkant vietos reikalus socialinės paramos srityje. Siekiame nustatyti, kurios savivaldybės gyventojai dalyvauja aktyviau ir dėl kokių priežasčių.Tyrimo metu gauti duomenys bus pateikti apibendrinti, Jūsų konfidencialumas garantuojamas.Rekomenduojame prieš pradedant susipažinti su apibendrinta socialinės paramos samprata: socialinė parama – tai įvairios socialinės, ekonominės, teisinės ir organizacinės priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti būtiniausias gyvenimo sąlygas namų ūkiams, kurių pajamos dėl objektyvių priežasčių yra nepakankamos, kad jie patys galėtų pasirūpinti savimi. Socialinė parama padeda žmogui išgyventi ekstremaliomis sąlygomis, tačiau neužtikrina ilgalaikio ekonominio bei socialinio saugumo. Socialinės paramos sistema Lietuvoje susideda iš dviejų dalių: piniginės socialinės paramos ir socialinių paslaugų (būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos).

"Žinau, ką renku" Klaipėda. Artėjant savivaldos rinkimams - keletas klausimų rinkėjams.

Results131
Žinau, ką renku – tai Lietuvos jaunimo iniciatyva, siekianti užtikrinti skaidrią politiką ir raštingą rinkėjo pasirinkimą. Jaunuoliai susibūrė jau dešimtmetį organizuojamoje Mokomojo Europos Parlamento (MEP) veikloje, kuri sutelkė aktyvius 16-29 metų amžiaus jaunuolius ir paskatino veikti viešajame gyvenime. Iniciatyvoje dalyvauja ne tik buvę MEPininkai – studijuojantys aukštosiose mokyklose ir dirbantys įvairiose organizacijose bei įmonėse jaunuoliai, bet ir gimnazistai. Įsitikinę, kad Lietuvoje stinga tiesioginių bendravimo ir bendradarbiavimo įrankių tarp visuomenės ir valdžios, nusprendėme sukurti virtualią Europos Parlamento, savivaldų ir Lietuvos Respublikos Prezidento  rinkimų stebėsenos iniciatyvą, skatinančią politikų atskaitomybę ir jų dialogą su piliečiais.