Žymė: rajonas

Klaipėdos rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektų atstovų požiūris į Valstybės paramos smulkiam ir vidutiniam verslui prieinamumą ir poreikį .

300
Esu Fausta, Klaipėdos universiteto vadybos studijų programos studentė. Rengiu baigiamąjį magistro darbą ir atlieku tyrimą, kuriuo siekiu išsiaiškinti Klaipėdos rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektų atstovų požiūrį į Valstybės paramos smulkiam ir vidutiniam verslui prieinamumą ir poreikį. Tyrimas anoniminis, todėl neprašoma nurodyti savo vardo ar pavardės. Gauti rezultatai bus pateikti apibendrintai, nesiejant su konkrečiu asmeniu. Konfidencialumas garantuojamas. Tyrimo duomenys bus panaudoti tik moksliniais tikslais. Tyrime kviečiu dalyvauti tik Klaipėdos rajone registruotų smulkių ir vidutinių įmonių atstovus ar verslininkus, kurių darbuotojų skaičius neviršija 250, metinės pajamos – iki 50 mln. Eur, o turto balansinė vertė ne didesnė nei 43 mln. Eur.

Šiaulių r. turizmo ir verslo informacijos centro internetinės svetainės www.siauliurajonas.lt patrauklumo tyrimas

120
Gerb. Respondente,   Šiaulių valstybinės kolegijos, Turizmo ir viešbučių studijų programos III kurso studentė Viktorija Jarkova atlieka tyrimą, kurio tikslas – ištirti Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro internetinės svetainės patrauklumą. Atsakinėdami į klausimus pažymėkite Jums tinkamą (-us) atsakymo variantą (-us). Apklausa yra anoniminė, o Jūsų atsakymai bus naudojami tik diplominio darbo tyrimo duomenų apibendrinimui. Dėkoju už pagalbą.

Kaimo turizmo veiklos plėtros galimybės Zarasų rajone

Gerb. respondente,     Aš, Darius Šileikis, Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto studentas, bakalauro baigiamajam darbui atlieku tyrimą tema " Kaimo turizmo veiklos plėtros galimybės Zarasų rajone". Prašome atsakyti į šios anketos klausimus, kurie bus naudojami tik studijų tikslams. Anketa yra anoniminė. Jūsų nuomonę atitinkantį atsakymą pažymėkite arba, kur yra nurodyta, įrašykite savo atsakymą. Dėkoju už atsakymus!

sportinio turizmo plėtros galimybes Ignalinos rajone

Šio tyrimo tikslas – ištirti sportinio turizmo plėtros galimybes Ignalinos rajone. Tyrimą atlieka Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto trečio turizmo ir viešbučių administravimo kurso studentas Audrius Baranauskas. Jūsų nuoširdūs ir tikslūs atsakymai į pateiktus klausimus padės atskleisti sportinio turizmo plėtros galimybes Ignalinos rajone.