Žymė: psichinę

Socialiniai-psichologiniai korupcijos veiksniai

Gerbiamasis (-oji),esu Vilniaus universiteto „Sociologijos ir kriminologijos‘‘ magistro studijų programos studentė. Rašau baigiamąjį darbą apie korupcinės elgsenos socialinius – psichologinius veiksnius. Jums bus pateikti klausimai, susiję su įvairiais korupcinės elgsenos aspektais. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pažymėti vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymus arba nurodyti savo atsakymą (jeigu Jūs nesate susidūręs (-usi) su korupcijos apraiškomis, prašome pateikti savo nuomonę apie tai, kaip Jūs įsivaizduojate asmens įsitraukimą į korupciją). Jūsų atsakymai mums yra labai svarbūs, kadangi jie padės atskleisti žmonių nuomonę apie korupciją. Klausimynas yra anoniminis, todėl Jums nereikės nurodyti savo vardo ar pavardės. Iš anksto dėkojame Jums už dalyvavimą tyrime. Laukiame Jūsų nuoširdžių atsakymų.

Psichikos sutrikimai

Gerbiamas respondente, esu Vilniaus Universiteto, socialinio darbo, IV kurso studentė Svetlana Denisova. Rašau bakalaurinį darbą apie sutrikusios psichikos asmenų stigmatizavimą.Baigiamajam darbui man reikia atlikti apklausą. Jūsų nuoširdūs atsakymai man labai pasitarnautų atliekant tyrimą. Anketa yra anoniminė, pateiktų duomenų konfidencialumas garantuojamas. Dėkoju už Jūsų atsakymus!

"Jaunų psichinę negalią turinčių žmonių galimybės dalyvauti darbinėje veikloje"

Gerb. Vadove, ši anoniminė anketa yra skirta magistro darbo „Jaunų psichinę negalią turinčių žmonių galimybės dalyvauti darbinėje veikloje“ tyrimui atlikti ir išsiaiškinti darbdavio požiūrį į psichinę negalią turinčių neįgalių žmonių dalyvavimą darbinėje veikloje. Tyrimą atlieka KMU Visuomenės sveikatos vadybos magistrantūros studentė Reda Lagūnaitė. Prašome pažymėti po vieną Jums labiausiai tinkantį atsakymą. Dėkojame! Žmonėms turintiems psichinę negalią yra būdingi pažintinės veiklos, valios, emocijų, fizinio vystymosi sutrikimai, kurie sukelia specifines jų mokymo, auklėjimo, rengimo gyvenimui problemas. Išskiriamos dvi žmonių grupės su psichine negalia – žmonės su protiniu atsilikimu(proto negalia) ir žmonės, sergantys psichikos ligomis. Lengvą psichinę negalią sergančio žmogaus intelekto įvertis yra 50 – 70proc., o padedami kitų, suaugusieji išmoksta būtinų socialinių ir profesinių įgūdžių.(Myers, 2001:380).