Žymė: politika

Viešieji pirkimai

Šia apklausa siekiama nustatyti visuomenės požiūrį i viešuosius pirkimus. Anketos duomenys bus panaudoti magistriniame darbe.

Viešieji pirkimai

Šiuo metu yra vykdomas tyrimas „Viešųjų pirkimų efektyvumas: Lietuvos atvejo analizė". Šio darbo tikslas yra atlikti Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos analizę nustatant pagrindinius trukdžius ribojančius viešųjų pirkimų uždavinių įgyvendinimą t.y. ekonomiškumą, teisingumą ir nešališkumą, aiškumą bei efektyvumą.Pateikta anketa siekiama surinkti informaciją apie valstybinių institucijų vykdomus pirkimus, viešųjų pirkimų planavimą bei personalą tiesiogiai dirbantį su jais.

Aklųjų ir Silpnaregių padėtis darbo rinkoje

Vilniaus Universiteto, Filosofijos fakulteto, socialinio darbo IV kurso studentės šiuo metu rašo baigiamąjį darbą, kurio tema: Aklųjų ir silpnaregių padėties darbo rinkoje analizė. Temos analizei kartu su Lietuvos Aklųjų ir Silpnaregių Sąjunga(LASS) atliekamas tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti potencialių darbdavių požiūrį į akluosius bei silpnaregius. Jūsų nuomonė labai svarbi, todėl tikimės nuoširdžių atsakymų.