Žymė: politika

ES Sanglaudos fondo paramos panaudojimas vandentvarkos projektų įgyvendinimui Lietuvoje

Esu VDU Viešojo administravimo 4 kurso studente ir atlieku tyrimą bakaulauro baigiamajam darbui tema- aplinkosauginių projektų administravimas Lietuvos savivaldybėse, kurio tikslas yra išnagrinėti ir įvertinti Lietuvos savivaldybėse rengiamų aplinkosaugos investicinių projektų, finansuojamų iš Sanglaudos fondo administracinį efektyvumą ir veiksmingumą. Visa šiuo tyrimu surinkta informacija bus panaudota tik moksliniams tikslams. Prašau, atsakykite į pateiktus klausimus, pažymėdami Jums priimtiniausią atsakymą (jei reikia- pakomentuokite). Jūsų atsakymai pridės darbui solidumo ir mokslinės vertės. Visi pageidaujantys bus supažinti su tyrimo rezultatais. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus ir sugaištą laiką.

Mirties bausme

Tikslas: Issiaiskinti, ar Lietuvos pilieciai pritartu mirties bausmes grazinimui.

Politika

Man įdomi Tavo nuomonė apie politiką...

Imigrantų integracija Italijoje

Ši anketa nėra sudėtinga nei ilga. Sudaro atviri bei uždari klausimai.Tikslas- lietuvių, imigravusių į Italiją gyvenimo kokybei ištirti.

Imigrantų integracija Italijoje

Results0
Ši anketa nėra sudėtinga nei ilga. Sudaro atviri bei uždari klausimai.Tikslas- lietuvių, imigravusių į Italiją gyvenimo kokybei ištirti.