Žymė: politika

Seimo Rinkimai

Šia apklausa noriu sužinoti kiek vis dėl to lietuvių patriotai.

NEĮGALIŲJŲ INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ

Sveiki,rašau baigiamąjį darbą, kurio tema: „Neįgaliųjų integravimo į darbo rinką kryptys ir priemonės“. Baigiamajam darbui atliekama ekspertų apklausa, kurios tikslas – išsiaiškinti neįgaliųjų integravimosi į darbo rinką kryptis ir priemones. Būčiau labai dėkinga jeigu šią anketą užpildytų asmenys, kurie tiesiogiai yra susiję su neįgaliųjų įsidarbinimo galimybėmis. Dėkoju už Jūsų sugaištą laiką.

Politiniai rinkimai Lietuvoje žiniasklaidos diskurse

Atlieku tyrimą, apie Politinius rinkimus Lietuvoje. Man svarbu išsiaiškinti, kodėl žiniasklaida yra svarbi politinių rinkimų metu, kaip visuomenė pasitiki politikais ir žiniasklaida. Atsakydami į mano anketos klausimus Jūs padėsite man tai sužinoti. Iš anksto dėkuj.

ES Sanglaudos fondo paramos panaudojimas vandentvarkos projektų įgyvendinimui Lietuvoje

Esu VDU Viešojo administravimo 4 kurso studente ir atlieku tyrimą bakaulauro baigiamajam darbui tema- aplinkosauginių projektų administravimas Lietuvos savivaldybėse, kurio tikslas yra išnagrinėti ir įvertinti Lietuvos savivaldybėse rengiamų aplinkosaugos investicinių projektų, finansuojamų iš Sanglaudos fondo administracinį efektyvumą ir veiksmingumą. Visa šiuo tyrimu surinkta informacija bus panaudota tik moksliniams tikslams. Prašau, atsakykite į pateiktus klausimus, pažymėdami Jums priimtiniausią atsakymą (jei reikia- pakomentuokite). Jūsų atsakymai pridės darbui solidumo ir mokslinės vertės. Visi pageidaujantys bus supažinti su tyrimo rezultatais. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus ir sugaištą laiką.