Žymė: pamiškė

Kaimo turizmo sodybos „Kačerginės pamiškė“ teikiamų paslaugų kokybės įvertinimas

Results49
Gerb., anketos Dalyvi, Aš, studijuoju ASU universiteto ekonomikos ir vadybos fakultete ir atlieku tyrimą, kurio tikslas – įvertinti kaimo turizmo sodyboje „Kačerginės pamiškė “ http://kacerginespamiske.lt/  teikiamų paslaugų kokybę, klientų pageidavimus ir naujų paslaugų poreikį. Prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Dėkoju už bendradarbiavimą.