Žymė: mokslas

MS Excel 2003 kurso paramos tyrimo įrankis

Tobulėjant informacinėms komunikacinėms technologijoms, besimokančiajam sudaromos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu, tai yra: besimokantysis gali pats pasirinkti vietą, laiką ir tempą. Šios anketos tikslas - išsiaiškinti, kokia parama Jums reikalinga studijuojant kursą "MS Excel 2003" nuotoliniu būdu. Maloniai prašyčiau atsakyti į šios anketos klausimus pažymint Jūsų nuomonę atitinkančius atsakymų variantus. Dėkoju už atsakymus

Biologų ir aplinkotyrininkų baliukas

Kadangi nuomonių bei norų įvairiausių prisiskaičiau, pamaniau, kad geriausia vieta pamatyt nuomones būtų čia. Man pačiai įdomu būtų pamatyt bendrą nuomonę. Nes ten tas pats per tą patį, o finale nieko gero.

Scouse dialect

The aim of this form is to analyse Liverpool (Scouse) dialect as a sign of regional identity

Urbanistinio miesto peizažo fotografavimo ypatumai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos diplomantė Laura Kasmauskaitė atlieka tyrimą respondentų nuomonei meninio urbanistinio peizažo populiarumui nustatyti, kuris bus panaudotas diplominiame darbe. Prašome atsakyti į pateiktus klausymus. Nuoširdus ačiū.