Žymė: migracija

Migracija Baltijos Šalyse

Results89
Gerbiamas respondente,Mes Esame Kauno Kolegijos, įstaigų ir įmonių administravimo pirmo kurso studentai. Atliekame tyrimą „Migracija Baltijos šalyse“.Mūsų siekiamas tikslas yra išanalizuoti Lietuvos gyventojų nuomonę bei patirtį, kuri yra susijusi su migracija, vykstančia Baltijos šalyse. Apklausa yra anoniminė. Rezultatai bus panaudoti tik moksliniais tikslais ir jie viešai nepublikuojami. Dėkojame už Jūsų sugaištą laiką! Apklausoje vartojamų sąvokų paaiškinimai:Migracija, emigracija – valstybės, regiono, miesto ar kaimo gyventojų kėlimasis, kraustymasis į kitą vietovę.Imigrantai – iš kitų šalių nuolat gyventi atvykęs žmogus. 

Jaunimo poreikių ir darbo biržos veiklos atitikimo realijoms tyrimas

Results27
Labas, esu paskutinio kurso VGTU verslo vadybos fakulteto studentas ir man reikalinga tavo pagalba,o tiksliau tavo patirtis. AčiūApklausa yra anoniminė. Visi atsakymai bus naudojami išskirtinai moksliniams tikslams.Apklausa skirta tik jaunimui dalyvaujančiam darbo rinkoje------------------------------------------------------------------------------------------Galimi keli atsakymų variantai

Studijuojančio jaunimo emigracinės nuostatos

Results105
Esu Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokyklos 4 kurso studentas. Atlieku tyrimą, kuriuo norima išsiaiskinti studijuojančio jauninimo emigracijnes nuostatas. Anketa anoniminė. Tyrimo metu surinkti duomenys bus naudojami rašant bakalauro baigiamąjį darbą. Dėkoju už skirtą laiką ir pastangas!

Socialinių problemų, jų priežasčių ir sklaidos tiriamoji apklausa

Results34
Ši apklausa yra atliekiama siekiant kuo tiksliau nustatyti labiausiai aktualias ir pasireiškiančias  socialines problemas, kurias įtakoja miesto infrastruktūra, urbanistinė aplinka ir socialinių grupių (visuomenės) dalyvavimas ir integraciją į ją. Apklausa yra anonimine, o jos rezultatai bus panaudojami ruošiant baigiąmąjį magistrinį darbą "Socialinių problemų sprendimas miesto planavimo priemonėmis. Lietuvos ir užsienio patirtis", kurio tikslas yra nustatyti racionaliausius sprendimus, kurie gali teigiamai paveikti indikatorius, lemiančius kiekvieno visuomenės nario gyvenimo kokybę miesto aplinkoje.

Lietuvos demografija

Demografija – mokslas, tiriantis gyventojų skaičių, sudėtį, teritorinį pasiskirstymą, jų pokyčius, pokyčių priežastis bei padarinius, analizuojantis demografinius procesus (gimstamumas, mirtingumas, migracija) ir jų sąveiką su ekonominiais, socialiniais, politiniais, ekologiniais ir kitais veiksniais. Kartais visuomenėje demografija vadinama tik gyventojų skaičiaus statistika. /Wikipedia/ Šios apklausos tikslas yra nustatyti, ką gyventojai žino ir mano apie Lietuvos demografinę padėtį.

Emigracijos iš Lietuvos priežastys ir reemigracijos galimybės

Results58
Vilniaus Universiteto socialinio darbo studentė rašo baigiamąjį darbą ir atlieka tyrimą apie emigracijos iš Lietuvos priežastis ir planus grįžti atgal į Lietuvą. Prašau Jūsų dalyvauti anoniminėje anketinėje apklausoje. Jūsų patirtis bus labai vertinga siekiant geriau suprasti ir paaiškinti būtent šiuo metu vykstančius masinius emigracijos iš Lietuvos procesus.