Žymė: lyciuteises

LYČIŲ LYGYBĖ XXI A. PRADŽIOJE: NORVEGIJOS IR LIETUVOS ATVEJAI

Results179
Anketą sudarė VDU Skandinavijos šalių kultūrų ir kalbų studijų programos 3 kurso stud. T. Kavaliauskaitė. Anketa skirta ištirti lyčių lygybės padėtį šiuolaikinėje Norvegijos ir Lietuvos šeimoje. Ši apklausa yra anoniminė, surinkti duomenys bus naudojami bakalauro darbe. Anketos duomenys bus saugomi Vytauto Didžiojo universiteto Skandinavistikos rankraštyne ir naudojami rašant mokslinį darbą. Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų atsakymus.

Feminizmo įtaka moteriškiems žurnalams

Pastaruoju metu feminizmo judėjimas yra vertinamas labai dviprasmiškai. Nepaisant to, šis reiškinys padarė didžiulę įtaką abiejų lyčių socialiniai padėčiai tiek visuomenėje, tiek asmeniniame gyvenime. Šioje anoniminėje apklausoje bus bandoma išsiaiškinti Jūsų nuomonė apie feminizmo įtaką šiuolaikinių užsienio žurnalų turiniui, pateikimui ir siunčiamoms idėjoms.