Žymė: lingvistika

ONOMASTIKA

Results128
Onomastikos dalyko tyrimmas, kurio objektas - pravardės. Šia apklausa yra siekiama sužinoti, kaip žmonė pravardžiuoja ir yra pravardžiuojami XXI a. ir kokia yra tų pravardžių motyvacija.