Žymė: kultūra

Šiuolaikinio jaunimo kultūrinės pažiūros

Gerbiamas respondente, Lietuvos Edukologijos Universiteto socialinių mokslų fakulteto politikos socioloijos III kurso studentės atlieka tyrimą, kurio tikslas – nustatyti šiuolaikinio jaunimo, gimusio 1990-1991m. ir gyvenančio Lietuvoje, kultūrinę raidą. Jūsų pateikta informacija mums labai svarbi ir reikalinga. Apklausa yra anoniminė. Vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Duomenys bus naudojami tik statistiniam apibendrinimui rašant tyrimo analizę.Todėl Jūsų informacijos konfidencialumas garantuojamas. Prašome Jūsų nuoširdžiai atsakinėti į pateiktus klausimus, kiek galima tiksliau įvertinti kiekvieną teiginį. Atidžiai perskaitykite klausimą ir jo atsakymus. Sekite anketos pildymo nurodymus skliausteliuose.

Požiūrio į organizacijos kultūrą tyrimas

Gerb. Respondente, Ši anketa parengta, siekiant nustatyti Jūsų požiūrį į organizacijos kultūrą, jos svarbą. Tyrimą atlieka Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir Technologijų fakulteto studentas Redas Dobrovolskis. Anketa yra anoniminė. Ačiū už Jūsų pagalbą.    

Lietuvių kultūrinis identitetas

Results38
Sveiki, esame Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Kultūros vadybos studentės. Atliekame tyrimą, kuriuo siekiame ištirti lietuvių požiūrį į savo kultūrinį identitetą*. Duomenys bus naudojami moksliniais tikslais, Jūsų anonimiškumą garantuojame. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų atsakymus.   * Kultūrinis identitetas šiame tyrime reiškia žmonių nuomonę apie pačius save kaip tam tikros kultūros atstovus.

Menų fabriko „LOFTAS“ įvaizdžio formavimo vertinimas

Results158
  Sveiki, esu Vilniaus kolegijos kultūrinės veiklos vadybos diplomantė ir šiuo metu renku medžiagą savo diplominiam darbui. Vykdau tyrimą apie menų fabriko „LOFTAS“ įvaizdžio formavimą.  Ši anketa yra anoniminė, gauti duomenys bus panaudoti tik tyrimo tikslams pasiekti. Tad tikiuosi nuoširdžių Jūsų atsakymų, kurie padės objektyviai įvertinti tiriamą objektą. Ačiū už Jūsų atsakymus!

Koncertų ir renginių ciklas "Palėpės muzika" bei organizacija "Agnus OK"

Muzikinių renginių ciklas Kaune "Palėpės muzika" tuoj pasibaigs. Norėtume sužinoti jūsų nuomonę apie šį reiškinį. "Palėpės muzika" organizatoriai - kūrybinė studija "Agnus OK" - ar žinote ką nors apie juos? Kuo išsamiau, tuo geriau. Bukite drąsūs - sakykite tai, ką manote ir nebijokite reikštis - klaidingų atsakymų nėra:)

Lietuvos jaunimo požiūris į muziką.

Results264
Sveiki,Esame antro kurso studentai ir renkame informaciją apie Lietuvos jaunimo požiūrį į muziką. Rezultatus panaudosime moksliniam darbui sudaryti.Iš anksto dėkojame už Jūsų laiką ir apgalvotus atsakymus.

Prancūzų kalbos ir kultūros sklaida Lietuvoje

Results115
Sveiki, kviečiu atlikti apaklausą, kurios tikslas išsiaiškinti prancūzų kalbos bei kultūros sklaidos Lietuvoje mastą, privalumus bei trūkumus. Šis tyrimas padės įvertinti prancūzų kalbos ir kultūros situaciją Lietuvoje bei didinti jos sklaidą.  Apklausa yra anoniminė, o Jūsų atsakymai konfidencialūs.  Ačiū už Jūsų laiką bei nuoširdžius atsakymus!