Žymė: integracija

Neįgalių žmonių motyvacija mobilumui ir mobilumo įtaka nedarbui

Transportas ir su juo susijusi infrastruktūra iki dabar nėra galutinai pritaikyti tiems visuomenės atstovams, kurių mobilumas yra ribotas. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas socialiai nuskriaustųjų, įskaitant neįgaliuosius, užimtumo skirtumams.Autonominiai automobiliai galėtų užtikrinti neįgaliųjų darbingumą, nes jais žmonės, turintys judėjimo negalią, galėtų būti transportuojami į darbo vietą ir iš jos, ypač žinant kaip prastai neįgaliesiems pritaikytas viešasis transportas. Tokie veiksmai palengvintų neįgaliųjų įsiliejimą į darbo rinką, mažintų bedarbių skaičių, išmokamas pašalpas, kompensacijas transportui, didintų įplaukas į valstybės biudžetą, formuotų pozityvesnį visuomenės požiūrį į neįgaliuosius asmenis ir mažintų jų socialinę atskirtį.Šia apklausa siekiu ištirti kokia tikslinės grupės dalis būtų suinteresuota naudotis valstybės subsidijuojamais autonominiais automobiliais, jei šie būtų skirti žmones gabenti į darbo vietą ir iš jos, norint skatinti neįgaliųjų įsiliejimą į darbo rinką. 

Lietuvos ekonominė integracija į ES įvedus eurą

Sveiki,esu Greta Šerpetauskaitė, Vilniaus Universiteto, Vadybos ir verslo administravimo krypties, Inovacijų ir projektų valdymo šakos studentė. Šiuo metu vykdau tyrimą, kurio tikslas yra išsiaiškinti Lietuvoje veikiančių mažų ir vidutinių įmonių vadovų nuomonę apie įvykusias permainas jų versle, eurui pakeitus buvusią nacionalinę valiutą - litą. Šio tyrimo duomenys bus naudojami mano rašto darbe, kurį rengiu Verslo integracinių procesų dalykui. Būčiau dėkinga, jei išreikštumėte savo nuomonę, atsakydami į kelis klausimus.

Apie autistiškų vaikučių integraciją bei spec įstaigų poreikį

Gerbiami Tėveliai, Aš, kaip ir Jūs, auginu Ypatingą vaiką... Ir esu suinteresuota, jog apie esamą situaciją visuomenė būtų informuota ir vaikai su autizmu būtų lavinami toje terpėje, kurioje jie tobulėtų sparčiausiai. Tad kviečiu Jus atsakyti į keletą trumpų klausimų, siekiant išsiaiškinti integracijos bei spec įstaigų poreikį visoje Lietuvoje. Pagarbiai, Auksė Griškonienė, Ypatingos mergaitės mama