Žymė: informatika

Optimaliausi kompiuterio parametrai darbo aplinkoje

Sveiki, esu informacinių sistemų inžinėrijos studentas atliekantis darbą tema "Optimaliausi kompiuterio parametrai darbo aplinkoje". Šios anketos tikslas - išanalizuoti vartotojų žinias apie kompiuterių komponentus bei jų parametrus. Anketa yra anoniminė, bei gauti duomenys bus panaudoti tik šiame darbe.Dėkoju, už bendradarbiavimą.

Elektroninių leidinių poreikis Lietuvoje

Sveiki, esu Mykolo Romerio universiteto ketvirto kurso studentas. Atlieku apklausą apie elektroninių leidinių poreikį Lietuvoje bei žmonių informuotumą apie elektroninius leidinius ir jų skaitykles. Apklausa yra anoniminė, tai reiškia, kad konkrečios anketos duomenys nebus viešinami, tačiau bus panaudoti tik apibendrinti visų anketų atsakymai bakalauro baigiamojo darbo tiriamojoje dalyje. Jei klausimas yra neprivalomas, galite į jį neatsakinėti. Ačiū už sugaištą laiką.