Žymė: finansavimas

Alternatyvių finansinių lėšų pritraukimo strategijos_NVO_scenos menas

Results0
Gerbiamas (-a) tyrimo respondente,Sveiki,Esu Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos Teatro ir kino fakulteto Meno vadybos skyriaus Meno vadybos magistro programos studentė. Tyrimas atliekamas, rengiant magistrinį baigiamąjį darbą. Tyrimu siekiama ištirti Jūsų kaip nevyriausybinių scenos menų organizacijos vadovybės požiūrį  į  alternatyvųjį finansinių lėšų pritraukimą, Jūsų naudojamas strategijas joms pritraukti.Anketos užpildymui užtruksite vos kelias minutes, nes klausimai nesudėtingi, kai kurie - su pateiktais atsakymo variantais.  Jūsų atsakymai yra visiškai konfidencialūs. Tyrimui yra svarbūs tik apibendrinti tyrimo duomenys. Respondentų tapatybė nebus atskleista jokiam kitam asmeniui.Iš anksto dėkoju už Jūsų nuoširdžius atsakymus.

Finansavimo šaltinių bei paskolos gavimo galimybės Lietuvoje

Gerbiami respondentai,Esame Klaipėdos Lietuvos verslo kolegijos, III kurso, verslo procesų vadybos studentė Greta Leniauskė bei statybos verslo vadybos studentas Dalius Deržinskas. Apklausa vykdoma, norint išanalizuoti, ar Lietuvos gyventojai naudojasi finansavimo šaltiniais, koks jų amžius, priežastys bei kam naudojami finansavimo šaltiniai, tad tyrime kviečiu dalyvauti asmenis, kuriems teko girdėti, domėtis ar susidurti su įvairiomis paskolomis. Išsamūs ir nuoširdūs atsakymai labai svarbūs rengiant studijų tiriamąjį darbą. Respondentų nebus prašoma nurodyti savo asmeninių duomenų, vardo ar pavardės - visi atsakymai pateikiami anonimiškai. Atsakymai bei gauti rezultatai nebus platinami, o naudojami ir analizuojami tik apibendrinti gautus rezultatus ir tik šio tyrimo tikslais. Dėkojame už Jūsų laiką bei pateiktus atsakymus.

Europos Sąjungos finansinės paramos įsisavinimo ES ir Lietuvoje tyrimas

    Laba diena,   Esu Algimantas Maknys, Vilniaus universiteto, ekonomikos fakulteto II kurso verslo ekonomikos magistrantūros programos studentas. Šiuo metu rašau magistro darbą tema „Europos Sąjungos finansinės paramos įsisavinimo tikslai ir vertinimas ekonominiu aspektu“. Šiame darbe atlieku tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos įsisavinimą ES ir Lietuvoje, įvertinant su kokiomis problemomis yra susiduriama, kaip finansinė parama veikia visuomenę ir verslą, ir koks yra visuomenės bei verslo požiūris į struktūrinius ir investicinius fondus. Šis tyrimas atliekamas apklausiant nefinansines įmones, vykdančias veiklą Lietuvoje. Siekiant užtikrinti atsakymų aktualumą ir patikimumą anketa yra pilnai anoniminė. Apklausos rezultatai bus panaudoti analizuojant pagrindines ES finansinės paramos įsisavinimo problemas, ieškant sistemos gerinimo būdų. Nuoširdžiai tikiuosi, kad skirsite kelias minutes šių klausimų atsakymui.   Ačiū!