Žymė: bio

,,DRAUGIŠKOS APLINKAI“ (BIO) IR NAUJO PRODUKTO PAKUOTĖS POREIKIO TYRIMAS

GERB. RESPONDENTE, ATLIEKAMAS TYRIMAS, KURIO METU SIEKIAMA - įvertinti naujojo produkto pakuotę, nustatyti ,,draugiškos aplinkai“ (BIO) pakuotės poreikį. Duomenys bus panaudoti prekybos rinkodaros tyrimo tikslais. Anketa yra anoniminė. Dėkojame  už atsakymus. Artimiausią Jums atsakymą pažymėkite arba įrašykite.

Eco4Life: Pietų Baltijos regiono aplinkos ir gyvybės mokslų tinklo kūrimas skatinant bendradarbiavimą abipus sienų

Tarptautinis Eco4Life projektas siekia išnaudoti naujas galimybes, kurias siūlo biologiniais procesais ir ekonomikos dėsniais pagrįsta naujoji ekonomika - bioekonomika. Eco4Life projektas jungia tris partnerius Pietų Baltijos regione bei siekia prie tinklo prijungti vietinius tikslinių grupių atstovus, atsakingus už gyvybės mokslų verslumo augimą – mokslininkus, verslininkus, valdžios atstovus. Bus įsteigti tarptautinio Eco4Life tinklo regioniniai centrai, kurie palaikys tinklą, leidžiantį dalintis turimomis žiniomis ir informacija, apjungti regiono akademinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius bei kurti aplinkai naudingo verslo modelį. Jūsų atsakymai padėtų efektyviau kurti regioninį centrą ir jo paslaugas.