Žymė: bausmės

Skinerio (Burrhus Frederic Skinner) bausmių ir paskatinimų metodika

Sveiki, Vilniaus universitete studijuoju lietuvių filologiją ir reklamą. Šiuo metu esu ketvirtame kurse ir atlieku tyrimą apie Skinerio bausmių ir paskatinimų metodiką. Man įdomu sužinoti, ar žmonės yrą ką girdėję apie šią asmenybę ir jo metodus. Ką apie tai mano: pritaria ar nepritaria jo siūlomiems būdams. Ačiū už Jūsų laiką!

Socialiniai-psichologiniai korupcijos veiksniai

Gerbiamasis (-oji),esu Vilniaus universiteto „Sociologijos ir kriminologijos‘‘ magistro studijų programos studentė Jelena Guk. Rašau baigiamąjį darbą apie korupcinės elgsenos socialinius – psichologinius veiksnius. Jums bus pateikti klausimai, susiję su įvairiais korupcinės elgsenos aspektais. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pažymėti vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymus arba nurodyti savo atsakymą (jeigu Jūs nesate susidūręs (-usi) su korupcijos apraiškomis, prašome pateikti savo nuomonę apie tai, kaip Jūs įsivaizduojate asmens įsitraukimą į korupciją). Jūsų atsakymai mums yra labai svarbūs, kadangi jie padės atskleisti žmonių nuomonę apie korupciją. Klausimynas yra anoniminis, todėl Jums nereikės nurodyti savo vardo ar pavardės. Iš anksto dėkojame Jums už dalyvavimą tyrime. Laukiame Jūsų nuoširdžių atsakymų.