Žymė: bausmė

Bausmių poveikis narkomanijos plitimui ir visuomenės saugumui

Sveiki, esu VDA trečio kurso studentė. Šiuo metu atlieku sociologinį tyrimą "Bausmių poveikis narkomanijos plitimui ir visuomenės saugumui". Anketa yra anoniminė, bus naudojami tik apibendrinti, susisteminti duomenys.Anketos pildymas gali trukti 5 - 10 minučių. Pažymėkite Jūsų nuomonę atitinkantį variantą (yra galimi ir keli pasirinkimai) .Labai dėkoju už skirtą laiką atsakant į klausimus.

Socialiniai-psichologiniai korupcijos veiksniai

Gerbiamasis (-oji),esu Vilniaus universiteto „Sociologijos ir kriminologijos‘‘ magistro studijų programos studentė Jelena Guk. Rašau baigiamąjį darbą apie korupcinės elgsenos socialinius – psichologinius veiksnius. Jums bus pateikti klausimai, susiję su įvairiais korupcinės elgsenos aspektais. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pažymėti vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymus arba nurodyti savo atsakymą (jeigu Jūs nesate susidūręs (-usi) su korupcijos apraiškomis, prašome pateikti savo nuomonę apie tai, kaip Jūs įsivaizduojate asmens įsitraukimą į korupciją). Jūsų atsakymai mums yra labai svarbūs, kadangi jie padės atskleisti žmonių nuomonę apie korupciją. Klausimynas yra anoniminis, todėl Jums nereikės nurodyti savo vardo ar pavardės. Iš anksto dėkojame Jums už dalyvavimą tyrime. Laukiame Jūsų nuoširdžių atsakymų.

Visuomenės požiūris į mirties bausmę

Gerbiamas Respondente,Vykdome mokslo tiriamąjį darbą apie visuomenės požiūrį į mirties bausmę bei apie jos sugrąžinimo Lietuvoje galimybes. Ši anketa yra anoniminė, o ją vykdant surinkta informacija bus panaudota tiriamąjam darbui apibendrinti. Būtent todėl prašytume į klausimus atsakyti nuoširdžiai, net jei kai kurie iš jų gali atrodyti asmeniški.Dėkojame už Jūsų atsakymus bei šiam tyrimui skirtą laiką!

Požiūris į mirties bausmę

Results74
Gerb.Respondente,Esu Vilniaus Kolegijos elektroninio verslo technologijų I kurso studentė. Atlieku tyrimą, kurio metu siekiu išsiaiškinti žmogaus požiūrį į mirties bausmės nuosprendį. Maloniai prašau Jūsų atsakyti į mano žemiau pateiktus klausimus. Ačiū už Jūsų laiką.