Žymė: asmeninės

Reklamos tyrimas

Tikslas: Ištirti reklamos bei šūkio pastebėjimą, bertinimą bei priskyrimą konkrečiai produktų grupei ir vardui