Žymė: architektūra

Ekotechnologinės krypties darnių pastatų architektūrinės raiškos galimybės

33
Gerb., respondente, Esu Algirdas Urbonas, Kauno technologijos universiteto, architektūros magistratūros studentas. Rašau magistrinį darbą „ Ekotechnologinės krypties darnių pastatų architektūrinės raiškos galimybės“. Šio tyrimo metu siekiama apklausti kiek galima daugiau įvairaus amžiaus ir specialų išsilavinusių žmonių. Atlikus tyrimą, duomenys bus apibendrinami. Iš gautų rezultatų bus kuriama ekotechnologinės krypties darnių pastatų architektūrinės raiškos galimybių koncepcija. Pildydami anketą, Jums labiausiai priimtiną variantą pažymėkite kryželiu (varnele), arba įrašykite savo atsakymą, jeigu to prašoma. Anketoje nereikia įrašyti savo vardo ir pavardės, todėl prašau gerai apgalvoti ir nuoširdžiai atsakyti į klausymus. Užpildę anketą gražinkite ją davusiam asmeniui. Ekotechnologinis darnus pastatas (toliau – EDP) – inžinerinis kūrinys, kuris sąlyginai nedaro gamtai žalos bei nepriklausomas nuo neatsinaujinančių išteklių.

Kauno ir Vilniaus miestų pokario parkų tvarkymo principai

GERB. RESPONDENTE! Esu magistro studijų pirmo kurso studentė. Kauno technologijos universitete studijuoju kraštovaizdžio architektūrą. Mano magistrinio darbo tema: „Kauno ir Vilniaus miestų pokario parkų tvarkymo principai“. Parkas yra svarbus žmogui, kaip gyvenamosios aplinkos kokybės dalis, ekologiniu, psichologiniu, funkciniu, estetiniu ir kitais požiūriais. Lietuvoje daugiausia dėmesio skiriama seniesiems dvarų parkams, tačiau ir miestų pokario parkai yra vertingi, jie turi būti tvarkomi ir saugomi. Nedaugeliui Lietuvos miestų pokario parkų atliekama inventorizacija, esamos parkų būklės įvertinimas, vertės ir reikšmės nustatymas, numatomas tinkamas tvarkymas. Šioje anketoje pateikiamų klausimų ir Jūsų atsakymų pagalba, bus siekiama nustatyti visuomenės nuomonę apie miestų parkus, jų šiandieninį vaidmenį ir reikšmę visuomenės gyvenime. Anketa yra anoniminė, tyrimo rezultatai bus pateikti tik apibendrinta forma. Jums tinkamus atsakymus pažymėkite ir parašykite savo nuomonę nurodytoje vietoje. NUOŠIRDŽIAI DĖKOJU UŽ ATSAKYMUS!

Lietuvos dvarų sodybų išsaugojimas

Gerbiamas Respondente, Nuoširdžiai dėkoju už tai, kad sutikote atsakyti į šios anketos klausimus. Esu Kauno technologijos universiteto kraštotvarkos magistro studijų studentė. Atlieku sociologinius tyrimus kurių rezultatai bus panaudoti mano magistriniame darbe. Būčiau labai dėkinga, jei atsakytumėte į žemiau pateiktus klausimus, pažymėdami jums tinkančius variantus. Garantuoju visišką atsakymų anonimiškumą: anketoje nereikia žymėti vardo ir pavardės.