Žymė: anoreksija

Pacientų, turinčių valgymo sutrikimų, ligos ypatumų sąsajos su asmenybės D tipu

Results0
Esu Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto, studijų ,, Bendrosios praktikos slauga '' studentė Anželika Breivytė. Rengiu profesinio bakalauro baigiamąjį darbą ir atlieku tyrimą, kurio tikslas įvertinti pacientų, turinčių valgymo sutrikimų, ligos ypatumų sąsajas su asmenybės D tipu. Apklausa yra anoniminė, jos duomenys bus apibendrinti ir naudojami tik mokslo tikslais.Dėkoju už Jūsų skirtą laiką bei bendradarbiavimą!  

Kūno vaizdo problemos laisvalaikiu sportuojančių asmenų tarpe

Gerb. Respondente, Esu Lietuvos Sporto Universiteto, sveikatingumo ir asmeninio treniravimo studijų programos studentė. Atlieku tyrimą, kuriuo siekiu išsiaiškinti sportuojančių žmonių požiūrio į savo kūną ir svorio reguliavimo ypatumus (body image problems among athletes). Būsiu dėkinga, jeigu sutiksite dalyvauti tyrime. Apklausa yra anoniminė, o duomenys bus panaudoti  tik moksliniais tikslais. Labai prašau anketą užpildyti sąžiningai ir savarankiškai. Iš anksto dėkoju už bendradarbiavimą.

žinios apie anoreksija

Šio tyrimo tikslas – sužinoti, kokiomis priemonėmis gyventojai naudojasi norėdami susirasti informacijos apie jiems rūpimus klausymus, šiuo atveju apie anoreksiją ir ar informacijos pakanka. Apklausa yra anoniminė, todėl nerašykite nei savo vardo ,nei pavardės. Mums Jūsų atsakymai labai svarbūs, nes surinkti duomenys leis patobulinti informacijos teikimą apie anoreksiją. Klausimai nereikalaujantys daug laiko.