Žymė: Profesijos

Profesijos mokytojų dalykinių kompetencijų poveikis mokytojo saviraiškai

Results0
Gerb. Respondente,Esu Vytauto Didžiojo universiteto studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas yra įvertinti įgytų kompetencijų svarbą profesijos mokytojams ir atskleisti jų poveikį paties mokytojo saviraiškai. Man labai svarbi Jūsų nuomonė, todėl tikiuosi, kad Jūsų atsakymai bus nuoširdūs. Anketa yra anoniminė (rašyti vardo ir pavardės nereikia). Surinktos informacijos konfidencialumas garantuojamas, gauti rezultatai bus naudojami tik mokymosi tikslais.

Jaunimo profesijos rinkimosi ypatumai

Sveiki esamieji bei būsimieji studentai,mes esame antro kurso, Aleksandro Stulginskio universiteto studentai, atliekame sociologinį tyrimą ir norime sužinoti kas lemia/lėmė jūsų profesijos pasirinkimą.Dėkojame už pagalbą!