Žymė: Pacientas

Pacientų požiūrio į gydytojo odontologo asistento atliekamą darbą anketa

Results107
Esu Kauno kolegijos Medicinos fakulteto III kurso studentė Viktorija Grigonytė ir atlieku tyrimą tema „Pacientų požiūris į gydytojo odontologo asistento atliekamą darbą”. Prašau Jūsų atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Anketa yra anoniminė, nereikia nurodyti savo vardo ir pavardės. Anketos duomenys bus panaudoti tik tyrimo rezultatams apibendrinti ir nebus viešinami.

Pacientų supratimo apie naikintinus vaistus tyrimas

Results50
Gerbiamas Respondente, Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto, Medicinos Akademijos, Farmacijos fakulteto III kurso studentai atlieka tyrimą apie naikintinus vaistus. Šis tyrimas, tai pirmas žingsnis, padėsiantis suvokti ir pagerinti Jūsų informuotumą apie vaistų naikinimą. Tyrimas rezultatai bus naudojami mokslo tiriamajame darbe.   DĖKOJAME UŽ ATSAKYMUS