Žymė: Konfliktas

Socialinių paslaugų srities darbuotojų suvokiamos organizacinės paramos ir įsitraukimo į darbą sąsajos medijuojant darbo – šeimos – darbo konfliktui

Results470
Esu Jolita Bogovičiūtė, Vilniaus universiteto žmogiškųjų išteklių valdymo II kurso magistrantūros studentė. Šiuo sudėtingu laikotarpiu dėl Covid-19 plitimo, vaidmenų derinimas tarp darbo ir šeimos bei šeimos ir darbo tampa kasdieniu iššūkiu mums visiems, o suvokimas apie jaučiamą organizacinę paramą neretai lemia mūsų įsitraukimą į darbą. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą VU magistrantūros studijose ir atlieku tyrimą, kurio tikslas - ištirti socialinių paslaugų srities darbuotojų suvokiamos organizacinės paramos ir įsitraukimo į darbą sąsajas medijuojant darbo – šeimos – darbo konfliktui. Anketa yra anoniminė, gauti rezultatai bus panaudoti tik moksliniais tikslais. Jei nedirbate socialinių paslaugų srityje, prašau klausimyno toliau nepildyti. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus!Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Mediacija ginčų sprendimo procese

Esu Lietuvos Verslo kolegijos, Teisės ir teisėsaugos institucijų studijų programos, ketvirto kurso studentas Tomas Žadeikis. Rašau kursinį darbą tema - „Mediacija ginčų sprendimo procese”. Apklausos tikslas - išsiaiškinti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą įtrauktų mediatorių nuomonę apie mediacijos svarbą ginčų sprendimo procese ir atsleisti mediatorių veikimo pricipus, kurie pasitelkiami siekiant užtikrinti kokybišką mediacijos ginčų sprendimą. Ši anketinė apklausa anoniminė, jos duomenys bus viešai pateikiami tik apibendrinti. Dėkoju už nuoširdžius atsakymus ir skirtą laiką.

Darbuotojų emocinio intelekto, darbo - šeimos konflikto ir psichologinės gerovės sąsajos

Results139
Sveiki :)Esu 2 kurso MRU verslo psichologijos magistrantūros studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą, kuriuo sieksiu išsiaiškinti, kaip emocinis intelektas, darbo - šeimos konfliktas siejasi su asmens psichologine gerove. Užtikrinu, kad renkami duomenys yra konfidencialūs, bus panaudoti tik tyrimo tikslams. Kiekvieno JŪSŲ atsakymas yra be galo svarbus siekiant geresnės Jūsų ateities darbe!Pildydami užtruksite apie 10 minučių.

Streso valdymas darbe

Trumpa apklausa apie stresą darbe, Ačiū jums.Komunikacijos ir kūrybinių industrijų studentė 3kursas.

Šeimos - darbo konflikto ir išmaniųjų telefonų naudojimo sąsajos

Sveiki, esu darbo ir organizacinės psichologijos magistro absolventas, taip pat, verslo aplinkoje - personalo specialistas. Atlieku tyrimą, kuriame ieškau sąsajų tarp išmaniųjų telefonų naudojimo ir šeimos - darbo konflikto. Šiame klausimyne yra pateikti teiginiai apie Jūsų išmaniųjų telefonų naudojimo įpročius ir apie situacijas, kuriose galime susidurti su šeimos - darbo konfliktu. Atidžiai perskaitykite teiginius ir ilgai nedvejodami pasirinkite būtent Jums tinkamiausią atsakymo variantą kiekvienam klausimui. Apklausa yra anoniminė, tad Jūsų atsakymai išliks konfidencialūs ir naudojami tik apibendrintai. Ši apklausa paprastai užtrunka ne daugiau 10-15 minučių ir ją galima pildyti tik vieną kartą. Iš anksto dėkoju už dalyvavimą!

Pasirenkamų tarpasmeninių konfliktų sprendimo strategijų tyrimas

Results23
Gerbiamas(-a) respondente,   Esu Vytauto Didžiojo universiteto psichologijos bakalauro studijų programos IV kurso studentė Greta Veiverytė. Šiuo metu rašau savo baigiamąjį darbą ir atlieku tyrimą, kurio tikslas yra atskleisti jaunų suaugusiųjų porose bei jų tėvų tarpasmeniniuose santykiuose naudojamų konfliktų sprendimo strategijų sąsajas. Tyrime kviečiu dalyvauti 18-30 metų asmenis, šiuo metu turinčius romantinius partnerius. Tiriamųjų tėvai turėtų būti susituokę. Tyrimas yra anoniminis, t.y. dalyvių nebus klausiama jokių duomenų, galinčių atskleisti jų tapatybę. Rezultatai bus naudojami apibendrintai ir tik moksliniais tikslais. Kiekvienas jūsų atsakymas yra labai svarbus, todėl prašau atidžiai įsiskaityti į pateiktus klausimus ir į juos atsakyti. Dėkoju už dalyvavimą ir sugaištą Jūsų laiką.  

Požiūris į konfliktą

Anketos tikslas - išsiaiškinti požiūrį į konfliktą. Dėkojame už skirtą laiką bei atsakymus.