Pilnas anketų sąrašas

Nepilnamečių asmenų teisių įgyvendinimas ir užtikrinimas Lietuvos Respublikoje

  Gerbiamas (-a) tyrimo dalyvi (-e),  Aš esu Mykolo Romerio Universiteto bakalauro studijų teisės ir muitinės veiklos programos 4 kurso studentė Viktorija Statkevič. Šiuo metu atlieku tyrimą, skirtą bakalauro darbui tema - "Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje". Nurodyto tyrimo tikslas yra nustatyti, kaip pasikeitė vaiko teisinė - socialinė padėtis Lietuvos Respublikoje po 1995 m. liepos 3 d. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos ratifikavimo, remiantis visuomenės nuomone ir patirtimi.  Informuoju, jog šią apklausos anketą užpildyti užtruks apie 5 min. bei, taip pat, ji yra anoniminė.  Ačiū visiems sutikusiems dalyvauti tyrime.   Pagarbiai,   Viktorija Statkevič 

Inovacijų diegimas viešojo maitinimo įstaigose

šsiaiškinti, kokio pobūdžio naujovės diegiamos maitinimo paslaugų sektoriuje bei kaip jos vertinamos paslaugų vartotojų. Šią anketą maloniai prašome užpildyti tik tuos respondentus, kurie gyvena Kaune ar jo apylinkėse. Jums tinkamą atsakymo variantą pažymėkite. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams. Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus. Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Turinio prenumeratos paslaugų (Netflix, Disney+ ir kt) pasirinkimo atributų, suvokiamos vertės ir elgsenos ketinimų sąsajos

25
Esu Ieva Mazgytė Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto Marketingo valdymo magistro studijų programos studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti turinio prenumeratos paslaugų (Netflix, Disney+ ir kt) pasirinkimo atributų, suvokiamos vertės ir elgsenos ketinimų sąsajas.Dalyvavimas apklausoje yra savanoriškas, paspausdami mygtuką „Kitas“ arba „Next“ Jūs sutinkate dalyvauti joje ir pateikti savo duomenis. Apklausa yra anoniminė. Apklausos rezultatai bus naudojami magistro baigiamojo projekto tikslams.

Pieno kokteilių apklausa

28
Sveiki, atlieku pieno kokteilių rinkos tyrimą ir noriu sužinoti jų vartojimo įpročius. Jūsų atsakymai padės geriau suprasti šio produkto vartotojų poreikius, todėl prašau atsakinėti nuoširdžiai. Ši apklausa yra anoniminė ir bus naudojami tik nuasmeninti duomenys. Rezultatai nebus viešai skelbiami.Apklausos trukmė iki 5 min.Iš anksto dėkoju už atsakymus!

4-5 amžiaus vaikų sudominimo susidraugauti su knygomis būdai.

105
Gerbiami Pedagogai, Esu VDU Švietimo akademijos, ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos VI kurso  studentė T. Račkauskienė.  Atlieku tyrimą, kuriuo siekiu atskleisti kokius metodus ir būdus savo darbe, taiko pedagogai, siekdami sudominti vaikus knygomis. Maloniai kviečiu atsakyti į šioje anketoje pateiktus klausimus. Apklausa yra anoniminė, tad gautų duomenų konfidencialumas garantuojamas. Šios apklausos rezultatai bus statistiškai apibendrinti ir naudojami tik moksliniams tikslams. Jūsų atsakymai yra labai svarbūs šio tyrimo rezultatams, todėl prašau nuoširdžiai atsakyti į pateiktus klausimus, remiantis savo patirtimi. Nuoširdžiai dėkoju!

BIURO (OFISO) POREIKIS

62
Gerbiamas Respondente,Šia anketa siekiama išsiaiškinti patalpų biurui (ofisui) poreikį. Anketa skirta asmenims, kurie dirba arba ateityje ketina dirbti individualiai, taip pat nedidelėms įmonėms. Anketa yra anoniminė.Jūsų nuomonė yra labai svarbi.Iš anksto dėkoju. 

Žaidimų metodo taikymas ugdant 3-4 klasių mokinių bendradarbiavimo įgūdžius pasaulio pažinimo pamokose.

Mieli mokytojai, esu Vilniaus kolegijos pradinio ugdymo pedagogikos 4 kurso bakalauro studentė. Rengiu bakalaurinį darbą apie  žaidimų metodo taikymą ugdant 3-4 klasių mokinių bendradarbiavimo įgūdžius pasaulio pažinimo pamokose. Atlieku kokybinį tyrimą, kuriame taikomas  pusiau struktūruotas pedagogų interviu.  Ši apklausa anoniminė. Jums nereikės nurodyti nei savo vardo, nei jokios kitos informacijos, kuri leistų kažkaip Jus atpažinti. Apibendrinti apklausos rezultatai bus naudojami bakalaurinio darbo metodologinėje dalyje. Iš anksto dėkoju už išsamius atsakymus.

Lietuvos gyventojų požiūris į privačių duomenų rinkimą, kaupimą ir panoptinį stebėjimą elektroninėje-internetinėje erdvėje.

Ačiū, kad sutikote dalyvauti apklausoje.Esu Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 3 kurso studentas, mano tiriamojo darbo tema – „Panoptinių galios, kontrolės ir valdymo elementų raiška: kibernetinės erdvės atvejis“. Šios apklausos tikslas išsiaiškinti Lietuvos gyventojų požiūrį į privačių duomenų rinkimą, kaupimą ir panoptinį stebėjimą elektroninėje-internetinėje erdvėje.Apklausa yra anoniminė, o jūsų atsakymai labai prisidės prie vykdomo tyrimo.Ačiū jums už skirtą laiką!

Lietuvos etnokosmologijos muziejaus lankytojų apklausa

Anketos pagalba norėtume įvertinti muziejaus paslaugas, ekspoziciją ir sužinoti lankytojų lūkesčius.                                                                                                                        Dėkojame už atsakymus.

Emocinio ryšio kūrimo svarba, prekės ženklų komunikacijoje.

231
Gerbiamas respondente,Esu Kazimiero Simonavičiaus universiteto IV kurso mados industrijos studentė Viktorija Tiukša. Šiuo metu rašau bakalauro baigiamąjį darbą. Anketinės apklausos tikslas – nustatyti prekės ženklų, komunikacijos instrumentų naudojimo svarbą, siekiant stiprinti emocinį ryšį su vartotojais.Būčiau dėkinga, jei skirtumėte laiko ir atsakytumėte į klausimus. Ši anketa anoniminė, o apibendrinti rezultatai bus pateikiami tik bakalauro baigiamajame darbe.