Pilnas anketų sąrašas

Darnaus švietimo taikymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme

Results36
Šios apklausos tiklsas yra išsiaiškinti, kaip plačiai yra taikomas darnaus švietimo idėjos ir principai ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme. Surinkti duomenys bus analizuojami siekiant išsiaiškinti kaip plačiai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai taiko darnaus vystymosi ir tvaraus švietimo principus.  Surinkti duomenys bus naudojami magistrinio darbo tyrime. 

PROFESIONALAUS TEATRO, SKIRTO IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS, POREIKIO IR PASIŪLOS TYRIMAS

GERB. RESPONDENTE,Esu Panevėžio kolegijos studentė Edita Šimaitė ir šiuo metu rengiu baigiamąjį bakalauro darbą apie profesionalaus teatro, skirto ikimokyklinio amžiaus vaikams, poreikį ir pasiūlą Lietuvoje. Kad darbas tiksliai atskleistų profesionalaus teatro, skirto ikimokyklinio amžiaus vaikams, poreikį pasiūlą Lietuvoje, reikalingas tyrimas. Atsižvelgdama į tokį poreikį, prašau užpildyti anketą. Pažymiu, kad bus užtikrintas visų tyrimo dalyvių konfidencialumas: anketa anoniminė, neprašoma atskleisti jokių asmeninių duomenų (nei vardo ir pavardės, nei adresų ar kt.), o tik pasidalyti savo patirtimi, pastebėjimais.

Pacientų po hemorojaus operacijos skausmo ir psichoemocinės būklės sąsajas pooperaciniu laikotarpiu

Gerbiamas Respondente,                     Esu Irma Grigaliūnienė, Alytaus kolegijos Bendrosios praktikos slaugos studijų programos IV kurso studentė. Atlieku tyrimą, kuriuo analizuoju pacientų po hemorojaus operacijos skausmo ir psichoemocinės būklės sąsajas pooperaciniu laikotarpiu. Pateikta anketa yra anoniminė ir bus naudojama tik duomenų analizei.Iš anksto dėkoju už atsakymus!

AISTRUOLIŲ LOJALUMAS KREPŠINIO KOMANDOS PREKĖS ŽENKLUI

Esu Lietuvos sporto universiteto, Turizmo ir sporto vadybos studijų programos, magistrantė Sigita Mostavičiūtė Šiuo metu atlieku magistro baigiamąjį tiriamąjį darbą tema “Aistruolių lojalumas krepšinio komandos prekės ženklui: LKL atvejis“.Perskaitę ir pradėję dalyvauti tyrime nuotoliniu būdu pildydami klausimą, Jūs sutinkate dalyvauti tyrime.Pagrindinis šio tyrimo tikslas išsiaiškinti krepšinio komandos aistruolių lojalumą komandos prekės ženklui.Tyrimo duomenys bus renkami anonimiškai, respondentų tapatybė ir asmeniniai duomenys nebus renkami ir atskleisti viešai. Surinkti duomenys bus skelbiami tik apibendrinti, mokslo tikslais. Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas, tad bet kuriuo metu neįvardindami priežasties galite atsisakyti dalyvauti tyrime.Tyrimui atlikti gautas leidimas: Lietuvos sporto universiteto (Sporto g. 6, LT 44221, Kaunas) Socialinių tyrimų etikos priežiūros komiteto leidimas atlikti tyrimą (Nr. SMTEK-38, data: 2021.06.03). Jeigu Jums kilo klausimų, galite kreiptis į tyrėją Sigitą Mostavičiūtę el. paštu: [email protected]

Paslaugų kokybė Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose

Gerbiamas Respondente,šio tyrimo tikslas išsiaiškinti kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis. Šio tyrimo rezultatai padės įstaigai įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.Labai dėkojame už atsakymus ir nuomonę.

Skaitmeninės rinkodaros priemonės formuojant vartotojų lojalumą paslaugas teikiančiose įmonėse

Results118
Gerb. respondente, esu Kauno kolegijos, Verslo fakulteto trečiojo kurso Tarptautinio verslo studijų programos studentė. Šiuo metu rengiu baigiamąjį darbą ir atlieku tyrimą, kurio tikslas – nustatyti, kokios skaitmeninės rinkodaros priemonės formuoja paslaugų vartotojų lojalumą paslaugas teikiančiose įmonėse.  Anketa yra anoniminė. Prašau atsakyti į visus anketos klausimus. Apklausos rezultatai bus panaudoti taikomajame tyrime ir pateikti tik suvestiniais skaičiais mokslo tikslais, todėl garantuoju konfidencialumą. Anketą sudaro 12 klausimų. Perskaitykite žemiau pateiktus klausimus ir pažymėkite „X“ pasirinktą atsakymo variantą (-us). Jūsų nuomonė yra labai svarbi.

Pardavimo skatinimo veiksnių daromas poveikis

Results184
Esu Urtė Grigalevičiūtė, Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto, Reklamos vadybos bakalauro studijų studentė. Rašau baigiamąjį darbą ir atlieku tyrimą, kurio tikslas - nustatyti pardavimo skatinimo veiksnių daromą poveikį. Apklausa yra anoniminė, visi gauti atsakymai bus apibendrinti ir analizuojami baigiamajame darbe.  Ačiū už jūsų skirtą laiką.

Automobilių nuomos paslaugos

Results25
Sveiki, mes studijuojame Vilniaus universitete Ekonomikos programoje ir rašome darbą prie automobilių nuomos rinką. Iš anksto dėkojame už jūsų pagalbą ir sugaišta laiką