Pilnas anketų sąrašas

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ ĮTAKOS LIETUVOS EKONOMIKOS VYSTYMUISI VERTINIMAS

Results136
Gerb. tyrimo dalyvi, esu Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto VI kurso studentė.Šiuo metu rašau baigiamąjį magistro darbą ir atlieku tyrimą, kurio tikslas yra išanalizuoti ES struktūrinių fondų įtaką Lietuvos ekonomikai. Todėl kiekvieno iš Jūsų atsakymai į šios anketos klausimus yra ypač svarbūs. Ją užpildyti užtruksite iki 5 minučių.*Apklausa yra anoniminė, o gauti apibendrinti duomenys bus panaudoti tik moksliniams tikslams magistro baigiamajame darbe. Jokie asmeniniai duomenys, leidžiantys Jūs identifikuoti, nėra renkami, todėl Jūsų konfidencialumas garantuojamas. Ačiū labai! 

Taupymas - baubas ar siekiamybė?

Šiuo metu atlieku tyrimą, kurio tikslas nustatyti, kiek žmonių atsideda taupymui ir kokius įrankius naudoja. Taip pat užpildžius anketą, jums suteikiama nemokama, valandos trukmės finansinė konsultacija, visiems likusiems klausimams atsakyti.Daugiau informacijos apie konsultaciją:telefono nr. 864548515 arba el. paštu [email protected]Šios anketos atsakymai viešai nepublikuojami.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdomosios veiklos organizavimo netradicinėje aplinkoje galimybių ir veikimo būdų tyrimas

Results0
Gerb. Kolega,esu Kauno kolegijos Kauno menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedros IV kurso studentė Viktorija Eidukaitė. Mano domėjimosi (ir profesinė) sritis yra priešmokyklinio  amžiaus vaikų ugdymas, todėl savo baigiamąjį darbą rašau apie priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdomosios veiklos organizavimo netradicinėje aplinkoje galimybes ir veikimo būdus. Šiuo klausimynu siekiama atskleisti pedagogų požiūrį į ugdomosios veiklos organizavimo netradicinėje aplinkoje galimybes ir veikimo būdus Lietuvoje. Apklausa yra anonimiška. Jūsų atsakymai bus koduojami ir naudojami analizei apibendrinta forma. Konfidencialumas garantuojamas. Kiekviename klausime pažymėkite Jums labiausiai tinkantį atsakymą arba atsakymus, kur reikia, įrašykite. Labai svarbu, kad atsakytumėte į visus anketos klausimus. Iš anksto dėkoju Jums už pagalbą ir skirtą laiką.                                                                                                                                                                                                                      Nuoširdžiai dėkoju.

Dirbančių asmenų miego kokybės bei subjektyvios fizinės ir psichinės sveikatos vertinimas

Results2
Sveiki!Esu Raimonda Žilinskaitė, Vilniaus universiteto 4 kurso psichologijos studentė. Rašau bakalauro darbą, kurio tikslas yra įvertinti ryšį tarp miego kokybės ir subjektyvios fizinės ir psichinės sveikatos. Tad noriu pakviesti visus dirbančius asmenis sudalyvauti tyrime ir padėti išsiaiškinti, kokie veiksniai daro įtaką mūsų psichologinei gerovei. Į šiuos klausimus nėra nei teisingų, nei klaidingų atsakymų. Anketos pildymas gali užtrukti iki 20 min.Užtikrinu Jūsų duomenų konfidencialumą. Jūsų pateikti atsakymai bus analizuojami apibendrintai, mokymosi tikslais.Jei sutinkate dalyvauti apklausoje, tiesiog pradėkite ją pildyti. Jūs bet kada galite nutraukti apklausos pildymą. Jei kilo klausimų ar norite sužinoti daugiau informacijos, galite man rašyti el. paštu [email protected]Šiuo visiems sudėtingu metu, esant emociniams sunkumams, neatidėliokite, kreipkitės pagalbos: https://tuesi.lt/pagalbos-teikejai/Dėkoju už Jūsų dalyvavimą. 

Profesionalios burnos higienos ir burnos higienistų darbo poreikio įvertinimas Plungės mieste ir rajone

Results196
Gerb. Respondente, esu Klaipėdos valstybinės kolegijos, Sveikatos mokslų fakulteto 3 kurso burnos higienos studijų programos studentė Dovilė Sartytė. Šios anketos tikslas - įvertinti profesionalios burnos higienos ir burnos higienisto darbo poreikį. Anketa yra anoniminė, apibendrinti apklausos duomenys bus naudojami rengiant baigiamąjį darbą. Prašau Jūsų nuoširdžiai atsakykite į klausimus, ir pažymėkite Jums tinkamiausią atsakymą arba įrašykite atsakymą. Dėkoju už laiką, kurį skyrėte anketos užpildymui.

Kardomosios priemonės

Results0
Marijampolės kolegijoje edukologijos ir socialinio darbo fakultete Teisės, vadybos ir komunikacijos katedroje rašomas bakalauro baigiamasis darbas, kurio tema yra "Kardomųjų priemonių sistema ir paskirtis baudžiamajame procese". Atliekant tyrimą šia tema yra parengta anoniminė anketa. Ši anketa sukurta siekiant ištirti Lietuvos Respublikos baudžiamajame procese taikomų kardomųjų priemonių sistemos privalumus ir trūkumus, iškelti probleminius klausimus su kuriais susiduriama taikant kardomąsias priemones. Tikėtina, kad gauti duomenys padės pasiekti minėtus tikslus. Anoniminės apklausos rezultatai (gauta informacija) bus naudojama tik aukščiau minėtame bakalauro baigiamajame darbe.

Vaistinių preparatų reklamos vertinimo anketa

Gerbiami, Respondentai,Esu Vilniaus Gedimino technikos universiteto, 4 kurso, pramogų industrijos studentė ir šiuo metu atlieku baigiamąjį bakalauro darbą. Darbo tema - PRAMOGOS KAIP REIŠKINIO ELEMENTAI IR FUNKCIJOS AUDIOVIZUALINĖJE VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMOJE: KOMUNIKACIJOS ASPEKTAS. Mano tikslas išsiaiškinti Lietuvos gyventojų požiūrį vaistinių preparatų sferoje.

Nebenešiojami rūbai

Laba diena, esu 4 kurso studentė Vilniaus dailės akademijoje Telšių fakultete. Kadangi šį pusmetį dirbu su rūbais, norėčiau sužinoti daugiau informacijos apie jūsų nebenešiojamus rūbus, ar tokių turite ir ką jie jums reiškia. Ačiū už atsakymus!

Emocinio intelekto svarba ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinę kompetenciją

Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriama emociniui intelektui, pabrėžiamas emocijų suvokimas ir raiška, empatiškumo (kito supratimo, pajautimo) svarba. Norint, kad visuomenėje išaugtų emociškai brandūs žmonės, reikia ugdyti vaikus emocinio intelekto, lavinti jų socialinę kompetenciją, todėl atliekamas tyrimas, kurio tikslas – atskleisti priešmokyklinio amžiaus vaikų emocinio intelekto ugdymo svarbą ugdant socialinę kompetenciją. Apklausa yra anoniminė, konkrečios anketos duomenys nebus viešinami. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti pedagoginių studijų bakalauro baigiamajame darbe.  Vienam klausimui pasirinkite tik vieną Jums tinkantį atsakymą (jei nenurodyta kitaip). Pasirinktą variantą apibraukite. Anketai užpildyti užtruksite ne daugiau kaip 10 min.Socialinė kompetencija – socialiniai įgūdžiai,  kuriuos sudaro vaiko santykis su pačiu savimi (savivoka, savivertė ir saviugda), santykiai su bendraamžiais, santykiai su suaugusiaisiais (šeimos nariais, globėjais, priešmokyklinio ugdymo pedagogu ir kitais mokytojais) ir santykiai su gamtine, socialine, kultūrine aplinka.