Pilnas anketų sąrašas

Eksperimento vieta ir reikšmė nusikalstamų veikų tyrime (specialistams)

Laba diena, gerbiamas (-oji) specialiste. Aš, Mykolo Romerio universiteto Teisės ir policijos veiklos magistrantūros studijų studentė, rašau magistro baigiamąjį darbą tema „Eksperimento vieta ir reikšmė nusikalstamų veikų tyrime”.  Pateikta anketa anoniminė. Maloniai prašome Jūsų prisidėti prie tyrimo ir atsakyti į pateiktus klausimus pažymint Jums tinkančius atsakymo variantus.AČIŪ Jums už sugaištą laiką.

APB ¨Apranga¨

Sveiki, esame tarptautinio verslo pirmo kurso studentai Vilniaus Kolegijoje, Verslo vadybos fakultete.  Šios apklausos tikslas išsiaiškinti vartotojų poreikius bei jų požiūrį į  APB ,,Apranga" tinklą. Apklausa yra anoniminė, o atsakymai bus naudojami tik mokymosi tikslams. Dėkojame už Jūsų sugaištą laiką.

Mineralinio vandens vartojimas

Sveiki, esu Socialinių moklsų kolegijos trečio kurso viešųjų ryšių studentė. Atlieku tyrimą - Naujo mineralinio vandens įvedimo į rinką strategijaSurinkti duomenys bus naudojami savarankiškam darbui atlikti, todėl viešai nebus publikuojami. Kiekvienas Jūsų atsakymas yra labai svarbus.

TEISINIŲ NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMAS, KURIANT INKLIUZINĘ IKIMOKYKLINĘ ĮSTAIGĄ

Results1
Esu,  Šiaulių universiteto, Specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programos, IV kurso studentė. Atlieku tyrimą, kuriuo siekiu išsiaiškinti, kokiomis teisinėmis nuostatomis remiamasi ir kaip šios nuostatos įgyvendinamos, kuriant inkliuzinę ikimokyklinę įstaigą. Ši apklausa yra anoniminė, todėl gauti duomenys bus pateikti tik baigiamojo darbo empirinėje dalyje.Esu dėkinga už Jūsų atsakymus, 

Politinės rinkodaros socialiniame tinkle "facebook" poveikis rinkėjų apsisprendimui balsuoti

Gerb. Respondente,Vilniaus universiteto Kauno fakulteto II magistro kurso studentė rengia tyrimą, kurio rezultatai bus panaudojami magistro baigiamojo darbo rengimui. Tyrimo tikslas – nustatyti kokį poveikį politinė rinkodara socialiniame tinkle „facebook“ turi rinkėjų apsisprendimui balsuoti rinkimuose. Atsakykite į kiekvieną klausimą pažymėdami geriausiai Jūsų nuomonę atspindintį atsakymą. Anketa yra anoniminė. Anketą parengė ir tyrimą atlieka Vilniaus  universiteto Kauno fakulteto II magistro kurso studentė Giedrė Ruzgailaitė.Ačiū už Jūsų atsakymus!

Kavos kavinių populiarumas

 Esu antro kurso studentė atlieku tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie kavinių,kurių pagrindinė veikla kavos pardavimas vietoje ir išsinešimui populiarumą. Anketa yra anoniminė. Jūsų pateikti atsakymai nebus niekur skelbiami. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus ir laiką.

SOCIALINIŲ SKIRTUMŲ DIDĖJIMAS KAIP GRĖSMĖ LIETUVOS NACIONALINIAM SAUGUMUI: GRĖSMĖS VERTINIMAS, PRIEŽASTYS, GALIMI SPRENDIMAI.

Results23
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos magistrantas atlieka apklausą apie bedarbių (mažas pajamas gaunančių gyventojų) požiūrį į šalies gynybą. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti bedarbių (mažas pajamas gaunančių gyventojų) požiūrį ir nuostatas apie šalies gynybą, t.y. ar šios kategorijos Lietuvos Respublikos gyventojai įvykus ginkluotam konfliktui prisidėtų prie šalies gynybos. Anketa yra anoniminė. Jūsų pateikti ir apibendrinti atsakymai bus panaudoti tik rašant baigiamąjį magistro darbą. Todėl prašome Jūsų atsakyti į visus klausimus nuoširdžiai ir tiksliai.Klausimuose, kuriuose nurodyti atsakymų variantai, Jums tinkantį atsakymą apibraukite/pažymėkite. Klausimuose, kur prašoma įrašyti Jūsų atsakymą, įrašykite jį tuščiose eilutėse.Ačiū Jums.

Apklausa „Karjeros galimybės turizmo sektoriuje"

Mes esame Vilniaus kolegijos turizmo vadybos pirmakursiai ir atliekame apklausą apie karjeros galimybes turizmo sektoriuje. Apklausos duomenys bus naudojami mokymosi tikslams, jie nebus viešinami, jūsų anonimiškumas bus išsaugotas. Dėkojame už atsakymus.