Pilnas anketų sąrašas

Pardavimo darbuotojų veiklos ypatumus AB “Lietuvos radijo ir televizijos centre”

Gerb. Respondentai,esu Šiaulių valstybinės kolegijos Informacijos valdymo ištęstinių studijų  3 kurso studentė Gytė Venclovaitė. Tyrimo tikslas: Atskleisti darbuotojų veiklos ypatumus AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras”  numatant tobulinimo galimybes. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti tik kursiniame darbe.Dėkoju už Jūsų sugaištą laiką.

Tyrimas dėl socialinio būsto suteikimo nepasiturinčioms ir jaunoms šeimoms Kauno apskrityje.

Sveiki, esame Kauno kolegijos, įstaigų ir įmonių administravimo programos 2 kurso studentai. Šiuo metu atliekame respondentų apklausą apie socialinio būsto paklausą jaunoms ir nepasiturinčioms šeimoms, kurios dėl didesnio mėnesinio atlyginimo negali pretenduoti į socialinį būstą. Mūsų tikslas sukurti verslo projektą, oreantuotą į nepasiturinčias šeimas, kurios dėl didesnio mėnesinio užmokesčio negali gauti socialinio būsto, taip pat šio socialinio verslo dėka kursime geresnias gyvenimo sąlygas socialiniuose būstuose, teiksime socialinę, humanitarinę, ekonominę pagalbą nepasiturinčioms šeimoms, mažinsime socialinę atskirtį Lietuvoje.Apklausos tikslas - surinkti vartotojų duomenis apie socialinio būsto reikalingumą visuomenei, išskirti respondentų nuomonę apie šio socialinio verslo reikalingumą Lietuvoje, išskirti pagrindinius motyvus, kodėl socialinio būsto reikalingumas yra svarbus šiuolaikinėje visuomenėje.Norime iš karto padėkoti už atsakytus klausimus. Ačiū! 

Rizikos valdymas (skirta ugdymo įstaigų darbuotojams)

            Esu Klaipėdos valstybinės kolegijos Verslo fakulteto studentė Irena Orlova, atlieku tyrimą kuriuo siekiama nustatyti rizikos valdymo proceso organizavimo įgyvendinimo ypatumus įstaigoje. Įmonė įvertinanti savo veiklą pagal veiklos organizavimo principus gali nustatyti valdymo rizikas ir gerinimo galimybes. Šiam tikslui pasiekti svarbus vaidmuo tenka įmonės vidaus kontrolės procesui.           Gerbiamas (a) Respondentas (ė), maloniai prašau skirti 5-7 minutes Jūsų laiko ir atsakyti į klausimus. Prašau pažymėti „X“. arba įrašyti (kur prašoma) savo atsakymus. Jūsų nuomonė yra labai reikalinga ir svarbi. Anketa yra anoniminė. Tyrimo duomenys yra anoniminiai ir bus naudojami konfidencialiai. Nuoširdžiai dėkoju už dalyvavimą!

Lauko edukacinės erdvės kokybiškam vaiko ugdymuisi (PEDAGOGUI)

Gerbiama(s) Pedagoge,Esu Marijampolės kolegijos absolventė ir rašau baigiamąjį darbą tema: „Lauko edukacinės erdvės kokybiškam vaiko ugdymuisi.“ Mano praktinės darbo dalies tikslas nustatyti kaip lauko edukacinės erdvės paveikia kokybišką vaiko ugdymąsi. Prašau Jūsų atsakyti į žemiau pateiktus anketos klausimus, pažymint savo pasirinkimą.  Dėkoju už pateiktą informaciją ir skirtą laiką. Konfidencialumas garantuojamas.

Kas yra elektroninis verslas?

Results0
Tiriama kaip suvokiamas elektroninis verslas šiuolaikinėje visuomenėje. Tai antroji longitiudinio tyrimo dalis, šiame klausimyne pateikti respondentų duomenys parodys kaip kinta elektroninio verslo suvokimas Lietuvoje.Įsivaizduokite, kad turite galimybė studijuoti kursą ,,Elektroninis verslas ir elektroninės paslaugos". Turėdami tai mintyje, atsakykite į klausimus.

MOKINIŲ PASITENKINIMAS PASIRINKTA PROFESIJA

Gerbiami mokiniai,Šiuo tyrimu siekiama atskleisti Jūsų profesijos pasirinkimo veiksnius. Jūsų nuomonė labai svarbi, todėl pasistenkite atsakyti į visus klausimus. Tai anoniminė apklausa: nei vardo, nei pavardės žymėti nereikia. Anketoje nėra teisingų ar klaidingų atsakymų. Žymėkite tą atsakymą, kuris Jums atrodo priimtiniausias.Iš anksto AČIŪ.

Aktyvių mokymo(si) metodų taikymas pradinio ugdymo procese.

Esu III kurso pradinio ugdymo studentė atlieku tyrimą, kurio tikslas –išsiaiškinti mokytojų aktyvių mokymo(si) metodų taikymą ugdymo procese. Man labai svarbi Jūsų nuomonė. Apklausa – anoniminė. Surinkti duomenys bus naudojami rengiant mokslines išvadas bei praktines rekomendacijasPrašau atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pasirinkti tinkantį atsakymo variantą. Labai svarbu, kad į visus klausimus atsakytumėte nuoširdžiai.Ačiū už sugaištą laiką.